Zonnepark Flevokust Lelystad
Veilig

Veiligheid voor leveranciers

Veiligheid, gezondheid en milieu

Het veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid van ENGIE Nederland is gericht op het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, het voorkomen van arbeidsongevallen en bescherming van het milieu. Dit geldt voor de eigen medewerkers, maar ook voor onze leveranciers.

Revisieprojecten
Voor revisieprojecten hanteert ENGIE Nederland een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (VGM-plan). Dit is van toepassing op alle uit te voeren werkzaamheden binnen de beschreven projectscope. ENGIE kan een leverancier vooraf vragen een Taak-Risico-Analyse (TRA) op te stellen voor de door haar uit te voeren werkzaamheden.

Prekwalificatie
Het prekwalificeren van (potentiële) leveranciers en het uitvoeren van leveranciersaudits zijn belangrijke instrumenten bij de selectie van onze leveranciers. Voor verschillende soorten producten en/of diensten dient de leverancier vooraf de nodige certificaten en attesten te overleggen om in aanmerking te komen voor selectie.

Veel voorkomend zijn VCA, ISO45001, BeSaCC, SCC, ISO9001 of ISO14001, of productgerelateerde certificaten van het type CE en IEC. Om het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers en derden te bevorderen betrekken wij hen actief bij ons beleid en zoeken en onderhouden wij een open dialoog met onze leveranciers.

Onderstaand vindt u onze geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

VGM-reglement

VGM Reglement (Nederlands)
VGM Reglement (English)
VGM Reglement(Deutsch)
VGM Reglement(Francais)

Zero Tolerance
- Brochure Zero Tolerance (Nederlands)

Toegangsvoorwaarden per centrale

Centrale Bergum
Bekijk hier de toegangsvoorwaarden:
- Nederlands
- English
- Deutsch
- Francais

Centrale Gelderland
Bekijk hier de toegangsvoorwaarden:
- Nederlands
- English
- Deutsch
- Francais

Centrale Harculo
Bekijk hier de toegangsvoorwaarden:
- Nederlands
- English
- Deutsch
- Francais

Centrale Eemscentrale
Bekijk hier de toegangsvoorwaarden:
- Nederlands
- English
- Deutsch
- Francais

Centrale Maxima-centrale
Bekijk hier de toegangsvoorwaarden:
- Nederlands
- English
- Deutsch
- Francais


Arbocatalogus
ENGIE Nederland werkt actief mee aan de Arbocatalogus. In de Arbocatalogus vindt u de afspraken die binnen de productiebedrijven van de Energiesector zijn gemaakt om gevaren te signaleren en gerelateerde risico’s te beheersen.

Havenreglement Maxima-centrale (Lelystad)
Download hier het Havenreglement van de Maxima-centrale in Lelystad.

Algemene voorwaarden
Bekijk hier alle algemene voorwaarden die op de producten en diensten van ENGIE van toepassing zijn. Naast deze voorwaarden vindt u ook het modelcontract voor elektriciteit en gas en het ATO contract.