Comfortabel thuis

De energieprijzen zijn flink gestegen in het afgelopen jaar. Dit heeft geleid tot hogere energierekeningen. Steeds meer Nederlandse huishoudens zijn daarom bezig met het verduurzamen van hun woning. Hiermee valt namelijk een hoop geld te besparen en het is daarnaast ook nog beter voor het milieu. Wist je bijvoorbeeld dat de woningen goed zijn voor 15% van het totale energieverbruik in Nederland? Een groot gedeelte van deze energie wordt nog opgewekt met fossiele brandstoffen. Deze zijn schadelijk voor de natuur en het milieu. Het is daarom belangrijk om dit verbruik terug te dringen. Eén van de oplossingen voor het terugdringen van het energieverbruik is het bouwen van energieneutrale woningen. Wat is energieneutraal? Hoe werkt het? En hoe zorg je zelf voor een energieneutrale woning? Je leest het op deze pagina. En wist je dat er bovendien verschillende energie subsidies zijn waar je gebruik van kunt maken?

Wat betekent energieneutraal?

Een woning is energieneutraal wanneer het niet meer verbruikt dan dat het opwekt. Deze woningen hebben een lage warmte en koude vraag door de goede isolatie. Hierdoor is er weinig tot geen energie nodig om de woning te verwarmen in de winter of te koelen in de zomer. Het kleine beetje energie dat er nodig is, wordt opgewekt met hernieuwbare energie. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met zonnepanelen of een warmtepomp. Er is onder de Nederlandse consumenten steeds meer vraag naar energieneutrale woningen. Zo waren er op 1 januari 2020 al bijna 12.000 energieneutrale woningen. In de Tussentijd zijn er ook al veel van deze woningen bij gekomen en staan er nog duizenden op de planning om gebouwd te worden. Je kunt kiezen voor een nieuwbouw energieneutrale woning of om je eigen woning energieneutraal te verbouwen.

Eigenschappen energieneutrale woning

Wanneer is een woning nou energieneutraal? Een woning is energieneutraal als het niet meer verbruikt dan het opwekt en beschikt over de onderstaande eigenschappen.

  • Een goede isolatie (bodem, dak, vloer).
  • HR++ glas of triple glas.
  • Een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
  • Vloerverwarming of radiatoren die warm water geleverd krijgen van een warmtepomp of zonneboiler.
  • Zonnepanelen die zorgen voor het opwekken van stroom.
  • Meetapparatuur dat inzicht geeft in de opwekking en het verbruik van energie.
Teruglevering zonnepanelen in app

Verschillen energieneutraal en klimaatneutraal

De woorden ‘energieneutraal’ en ‘klimaatneutraal’ worden vaak met elkaar verward. Ondanks dat deze begrippen veel op elkaar lijken, verschillen ze wel van elkaar. Wanneer een woning energieneutraal is verbruikt het niet meer energie dan dat het opwekt. Klimaatneutraal houdt in dat een woning alleen maar duurzame energie verbruikt. Dit wil zeggen dat de woning geen CO2 uitstoot. Dit hoeft niet te betekenen dat het ook energieneutraal is. Het verschil is dat een klimaatneutrale woning meer verbruikt dan dat het opwekt. Naast de zelf opgewekte energie, krijgt de woning groene stroom geleverd.

Bekijk onze energietarieven

Energieneutrale toekomst

De overheid neemt verschillende maatregelen om ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er zijn daarom klimaatdoelstellingen opgesteld. Eén van deze doelstellingen is om in 2030 te zorgen voor 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Aangezien de woningen in Nederland goed zijn voor 15% van het totale energieverbruik, valt hier nog veel te winnen. De energieneutrale woningen zijn hiervoor een goede oplossing. Op dit moment zijn er al duizenden van deze woningen in Nederland. De bedoeling is om in de toekomst nog meer van dit soort woningen te bouwen. Daarnaast zijn er ook steeds meer woningeigenaren die hun bestaande woningen laten verbouwen tot een energieneutraal huis. Dit geldt voor zowel woningeigenaren van nieuwe huizen als oudere huizen. Het doel van het kabinet is om ervoor te zorgen dat heel Nederland in 2050 volledig energieneutraal is.

Een groene toekomst
Image

Je woning energieneutraal maken

Je kan er voor kiezen om in te trekken in een nieuwbouwwoning die energieneutraal wordt opgeleverd, maar je kan ook je eigen huis energieneutraal maken. Het voordeel van een nieuwbouwwoning is dat je zelf niks meer hoeft te doen aan de woning. Een nadeel is dat de prijs van deze woning hoger ligt dan een wat ouder huis. Je kunt er daarom ook voor kiezen om je eigen woning energieneutraal te maken. Dit kan op twee manieren. Je kan gelijk je hele huis aanpakken of je kan het in stappen doen. Het voordeel van alles in één keer doen is dat je alles goed op elkaar kunt afstemmen en is het makkelijker om in te schatten hoeveel je energieverbruik wordt en hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om dit op te wekken. Kies je ervoor om alles in stappen te doen, dan is het belangrijk om een plan te maken, zodat je niet later nog tegen dingen aan kunt lopen. De meest logische volgorde is om te beginnen met isoleren en vervolgens je verwarmingssysteem aan te passen.

Het begint bij Nederlandse groene stroom

Energieneutraal betekent dus in het kort dat je woning niet meer verbruikt dan dat het opwekt. Energieneutrale woningen zijn een goede oplossing om het energieverbruik te verminderen en zo minder CO2 uit te stoten. Het kopen van een woning of het verbouwen van een woning naar een een energieneutrale woning kost veel geld en/of inspanning. Wil je toch zonder enige investeringen of inspanningen de CO2 uitstoot verminderen? Kies dan voor energie bij ENGIE. De stroom die wij bij jou thuis leveren is 100% groen en afkomstig uit Nederland. Door heel Nederland hebben wij meerdere zonneparken en windmolenparken die dagelijks groene stroom opwekken.

Bekijk onze groene stroomtarieven