windturbines-centralegelderland

De bouw van de turbines

Op de locatie zijn twee windturbines gerealiseerd. Deze windturbines zijn ca. 25 jaar operationeel en worden daarna uit bedrijf genomen en afgebroken. Het werk behorende bij het opbouwen van windturbines bestaat met name uit:

  • Uitvoeren van divers lokaal grondwerk (daar waar turbines komen)
  • Aanbrengen van twee fundaties waar de windturbines op worden geplaatst
  • Plaatsen van twee complete windturbines (mast, gondel en turbinebladen)
  • Aanleggen van twee definitieve opstelplaatsen (verharding van ca. 1.000 tot 2.000 m2) nabij de windturbines voor de mobiele kraanwagens om onderdelen te kunnen hijsen
  • Aanleggen permanente toegangswegen (uitbreiden of aanpassen bestaande wegen op ENGIE-terrein)
  • Aanleggen van een 10kV middenspanningskabel (ca. 700 m ondergronds) op terrein ENGIE (verbinding tussen de twee windturbines)
  • Aanleggen van een 10kV middenspanningskabel (ca. 600m ondergronds) tussen onderstation ENGIE en het hoogspanningsonderstation van Alliander aan de Winselingseweg
  • Uitvoeren van enkele standaard aanpassingen aan het hoogspanningsonderstation aan de Winselingseweg (bij Liander) om de kabel aan te kunnen sluiten
  • Plaatsen van tijdelijke en permanente afzettingen 
Afstandcirkels windpark Groene Delta