Centrale Gelderland Zonnepanelen

Duurzame herontwikkeling

ENGIE werkt aan de duurzame herontwikkeling van het totale terrein van Centrale Gelderland, bekend onder de naam De Groene Delta. Insteek is om duurzame energie op een slimme manier te combineren met bijvoorbeeld nieuwe (watergebonden) bedrijvigheid.

Nijmegen Green Capital
De herontwikkeling van het gebied past in het beleid en draagt bij aan de doelstellingen van het Rijk, de provincie Gelderland en gemeente Nijmegen op het gebied van duurzame energie en worden gelinkt aan de doelstelling van ‘Nijmegen Green Capital’. Voor de herontwikkeling van de locatie Centrale Gelderland wordt in een samenwerking met provincie en gemeente een gebiedsregisseur aangesteld.

Lees meer over Nijmegen, Green Capital 2018