Sloop-centralegelderland-theavandenheuvel

Sloop van de centrale

In september 2020 heeft ENGIE het contract getekend met de firma Brown & Mason voor de sloop van het restant van Centrale Gelderland. Hiermee kwam een bijzonder aanbestedingsproces ten einde, dat door de uitbraak van de coronacrisis veelal via virtuele vergaderingen verliep. Het doel om klaar te zijn voor de herstart direct na de zomer 2020 was hiermee gehaald. Het werk op het terrein is vanaf half oktober hervat nadat de omgevingsdienst haar goedkeuring had gegeven. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Alle bovengrondse delen zijn opgeruimd.
Hier leest u een overzicht van de sloop van de afgelopen zeven jaar.  

Sloop-centrale-gelderland-ontmanteling

Sloop 7 oktober 2022

De laatste gebouwdelen van Centrale Gelderland zijn op vrijdag 7 oktober om 10.30 uur gecontroleerd met springstoffen neergehaald. Weersomstandigheden speelden een belangrijke rol bij het moment van uitvoeren, om verspreiding van stof zoveel mogelijk te voorkomen. Op het moment van sloop zijn de springstoffen ongeveer 10 seconden achter elkaar afgegaan, waarna de gebouwdelen vielen.

Kijk hier het sloopmoment terug in een filmpje van onze sloopaannemer Brown & Mason.

Sloop 5 maart 2022

Bij het neerhalen van de schoorsteen en het elektrostatische filter op zaterdag 5 maart jongstleden is er stofontwikkeling geweest. We proberen bij alle sloopactiviteiten de hoeveelheid stof die vrijkomt te beperken om overlast te voorkomen. Door de weersomstandigheden (oostenwind) is een deel van het stof dat vrijkwam over Weurt getrokken.

Wij hebben de gemelde klachten in behandeling genomen en hierover o.a. op donderdag 10 maart jl. gereageerd. In deze reactie hebben wij tevens aangegeven dat ons beeld van ervaren stofoverlast in Weurt compleet is en voor onze administratie afgesloten. Meldingen die wij na 10 maart hebben ontvangen worden nog wel bekeken en waar nodig met coulance behandeld. Wij wijzen erop dat nieuwe meldingen per 15 maart niet meer in behandeling worden genomen.

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee tot een goede afwikkeling zijn gekomen met bevredigende oplossingen voor de omwonenden.
 

Online vragenuurtje Sloop 

Op donderdagavond 8 april 2021 organiseerde ENGIE een online vragenuurtje over de sloop van Centrale Gelderland. Fre van Hooren, projectleider van de sloop, gaf uitleg over het proces, werkwijze en de routekaart. (inmiddels is de besproken routekaart verouderd, hier vindt u de nieuwe planning.) Deelnemers kregen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier vindt u de presentatie die is gegeven.

Vooruitblik 2022

Nadat in 2021 het achterste deel van de centrale, de zogenaamde rookgasontzwavelingsinstallatie, is gesloopt staat voor 2022 de rest van de centrale op het programma. Op dit moment wordt er door Brown & Mason hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de tweede Blow Down (sloop met gebruikmaking van springstoffen). Dit tweede event staat gepland in het eerste kwartaal van 2022. Een derde en vierde Blow Down staan gepland in het tweede en derde kwartaal. Vanaf de zomervakantie zullen dan voornamelijk opruim werkzaamheden gaan plaats vinden tezamen met het afvoeren van het gebroken puin. Eind 2022 zal dan het gehele terrein bovengronds opgeruimd zijn.

Vanwege vertraging in het project die in 2021 is ontstaan, heeft de aannemer het initiële aantal Blow Downs teruggebracht van 5 naar 4 Blow Downs. De Blow Down die in november 2021 was gepland wordt samengevoegd met de al geplande Blow Down in het eerste kwartaal van 2022. Dit betekent dat dan zowel het Elektrostatisch filter gebouw als de schoorsteen zullen worden gesloopt met behulp van springstoffen. De overige twee events blijven qua omvang gelijk aan het initiële plan. Een volledig overzicht van de events is hier te vinden. 


Anders slopen

De huidige toestand van de centrale, zoals ontstaan uit de sloopwerkzaamheden door de vorige aannemer, verschilt wezenlijk van die aan het begin van het sloopproject eind 2017. Tijdens de aanbesteding is deze toestand door de aannemers beoordeeld en is ENGIE op grond van nieuwe voorstellen akkoord gegaan met een andere aanpak dan aanvankelijk voorzien. In het nieuwe project zal door de aannemer een aantal maal gebruik worden gemaakt van explosieven om installatiedelen op een gecontroleerde manier te laten vallen. De restanten worden daarna op maaiveldniveau met machines verkleind. Wel blijft als voorwaarde gelden dat grote objecten die zich nog in de gebouwen bevinden eerst inpandig moeten worden gesloopt c.q. verwijderd. Deze nieuwe aanpak vraagt om een gedegen en tijdige afstemming met de bewoners en bedrijven in de omgeving. Het ENGIE team van Centrale Gelderland is zich hiervan volop bewust en zal haar verantwoordelijkheid nemen via de diverse communicatiekanalen die het team ter beschikking staan. Wij hopen op uw begrip en blijvende betrokkenheid.