Sloop-centralegelderland-theavandenheuvel

Sloop van de centrale

In september heeft ENGIE het contract getekend met de firma Brown & Mason voor de sloop van het restant van Centrale Gelderland. Hiermee komt een bijzonder aanbestedingsproces ten einde, dat door de uitbraak van de coronacrisis veelal via virtuele vergaderingen verliep. Het doel om klaar te zijn voor de herstart direct na de zomer is gehaald. De verwachting is dat het werk op het terrein vanaf half oktober wordt hervat nadat de omgevingsdienst haar goedkeuring heeft gegeven. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2022. 

Sloop-centrale-gelderland-ontmanteling

Online vragenuurtje Sloop 

Op donderdagavond 8 april organiseerde ENGIE een online vragenuurtje over de sloop van Centrale Gelderland. Fre van Hooren, projectleider van de sloop, gaf uitleg over het proces, werkwijze en de routekaart. Deelnemers kregen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier vindt u de presentatie die is gegeven.

Vooruitblik

Op dit moment wordt er door de teams van ENGIE en Brown & Mason hard gewerkt aan de voorbereiding en planning van al het werk. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan sloopwerkzaamheden aan de noordkant van het terrein, daar waar ruimte moet worden gemaakt voor de fundatie van de twee windturbines van Windpark De Groene Delta. Aan de zuidkant wordt prioriteit gegeven aan het hervatten van de sloopwerkzaamheden aan de resterende delen van de oude rookgasreiniging van Centrale Gelderland. Sloopwerkzaamheden aan andere grote installatiedelen zoals de machinezaal, het ketelhuis en de schoorsteen worden vanaf begin 2021 hervat.

Anders slopen

De huidige toestand van de centrale, zoals ontstaan uit de sloopwerkzaamheden door de vorige aannemer, verschilt wezenlijk van die aan het begin van het sloopproject eind 2017. Tijdens de aanbesteding is deze toestand door de aannemers beoordeeld en is ENGIE op grond van nieuwe voorstellen akkoord gegaan met een andere aanpak dan aanvankelijk voorzien. In het nieuwe project zal door de aannemer een aantal maal gebruik worden gemaakt van explosieven om installatiedelen op een gecontroleerde manier te laten vallen. De restanten worden daarna op maaiveldniveau met machines verkleind. Wel blijft als voorwaarde gelden dat grote objecten die zich nog in de gebouwen bevinden eerst inpandig moeten worden gesloopt c.q. verwijderd. Deze nieuwe aanpak vraagt om een gedegen en tijdige afstemming met de bewoners en bedrijven in de omgeving. Het ENGIE team van Centrale Gelderland is zich hiervan volop bewust en zal haar verantwoordelijkheid nemen via de diverse communicatiekanalen die het team ter beschikking staan. Wij hopen op uw begrip en blijvende betrokkenheid.