Centrale Gelderland

130 jaar elektriciteit

Het terrein van Centrale Gelderland is sinds 1936 in gebruik als gebied waar energie opgewekt wordt. Destijds werd aan de monding van het Maas-Waalkanaal de eerste centrale op het terrein geopend. De kolen-biomassacentrale die nu nog op het terrein staat en die gesloopt wordt, werd in 1981 geopend. De centrale was goed voor een productievermogen van 585 MW. Als onderdeel van afspraken in het Energieakkoord is eind 2015 Centrale Gelderland uit productie genomen.

Over de geschiedenis is het boek De Centrale, 130 jaar productie van elektriciteit in Nijmegen verschenen.

Transitie naar Groene Delta

ENGIE sloot op 31 december 2015 de kolencentrale in Nijmegen. De Groene Delta is een nieuwe levensfase voor deze locatie, waar allerlei energieprojecten samenkomen. De huidige samenleving vraagt om duurzame oplossingen voor het gebruik van elektriciteit, warmte en mobiliteit. De ontwikkeling van duurzame projecten in De Groene Delta, zoals de opstelling van zonnepanelen en de opwek van groene stroom door middel windmolens sluit hier naadloos bij aan. Daarnaast passen de plannen in de ambitie van ENGIE om de transitie naar duurzame vormen van energiegebruik te ondersteunen. Ook dragen de plannen bij aan de doelstelling van zowel de provincie Gelderland, de stad Nijmegen en ENGIE om het aandeel hernieuwbare energie continu te verhogen.

Centrale Gelderland schets herontwikkeling