windturbines-centralegelderland

Ruimte voor twee turbines

Op de locatie komen twee windturbines. Deze windturbines zijn ca. 25 jaar operationeel en worden daarna uit bedrijf genomen. Vervolgens worden de turbines afgebroken. Het werk behorende bij het opbouwen van windturbines bestaat met name uit:

  • Uitvoeren van divers lokaal grondwerk en bronbemalingen (daar waar turbines komen)
  • Aanbrengen van twee fundaties waar de windturbines op worden geplaatst
  • Plaatsen van twee complete windturbines (mast, gondel en turbinebladen)
  • Aanleggen van twee definitieve opstelplaatsen (verharding van ca. 2.000 m2) nabij de windturbines voor de mobiele kraanwagens om onderdelen te kunnen hijsen
  • Aanleggen permanente toegangswegen (uitbreiden of aanpassen bestaande wegen op ENGIE-terrein)
  • Aanleggen van een 10kV middenspanningskabel (600 m ondergronds) op terrein ENGIE (verbinding tussen de twee windturbines)
  • Aanleggen van een 10kV middenspanningskabel (ook ca. 600m ondergronds) tussen de meest oostelijke windturbine en het hoogspanningsonderstation van Alliander aan de Wisselingseweg
  • Uitvoeren van enkele standaard aanpassingen aan het hoogspanningsonderstation aan de Wisselingseweg om de kabel aan te kunnen sluiten
  • Plaatsen van tijdelijke en permanente afzettingen 
Afstandcirkels windpark Groene Delta