wind-cg-impressie

Bijdrage voor initiatieven

Eind 2020 konden aanvragen worden ingediend voor de eerste ronde van het omgevingsfonds. In de eerste ronde zijn 15 aanvragen ingediend, 9 daarvan zijn toegekend. De bijdragen uit het fonds zijn bedoeld voor lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale samenhang, welke plaatsvinden (ten behoeve van bewoners) in de omgeving en daarmee het persoonlijk belang van betrokkenen overstijgen. Begin 2021 ging projectontwikkelaar van ENGIE Alwin Schoonwater bij de 9 initiatieven langs om hen een cheque te overhandigen. Inmiddels zijn bijna alle initiatieven gerealiseerd. U kunt hier meer over lezen door op het betreffende initiatief hieronder te klikken.

Michiel de Ruyter school: Een duurzamer, groener en uitdagender schoolplein

Coöperatie Arbres U.A.: Een voedselbos aanleggen

Speelomgeving Nyma: Speelterrein Batavia / Koningsdaal (foto)

Scouting Weurt: Het terrein opknappen

NAG: Aanschaf van instrumenten en lesmateriaal aan voor senioren

Seniorenbond Afdeling Weurt: Minder Valide Dag organiseren

De Speeltuin Weurt noord: Kabelbaan of speeltoestel

De Buurtvereniging Weurt: Vergroten van de sociale samenhang en leefbaarheid van de buurt

Sportvereniging De Korenbloem: Nieuw trainingsmateriaal voor jeugdsport

Omgevingsfonds windpark De Groene Delta Koningsdaal speelplek