windturbines-centralegelderland

ENGIE heeft de mogelijkheden voor omwonenden om mee te investeren in Windpark De Groene Delta uitgebreid onderzocht. De meeste kans van slagen was een regeling met obligaties met een korte looptijd. Uit het onderzoek bleek dat, om een dergelijke obligatieregeling goed in de markt te zetten, heel veel geld verloren gaat aan beheer- en administratiekosten. Daarnaast was er ook weinig interesse in de obligatieregeling.
 
Verdubbeling geld omgevingsfonds
In overleg met de klankbordgroep en de provincie Gelderland hebben we besloten om de financiële middelen, die nu niet uitgegeven worden aan de obligatieregeling, beschikbaar te stellen aan het omgevingsfonds. 
De inleg vanuit Windpark De Groene Delta BV is verdubbeld van 0,5 EUR per geproduceerde MWh naar 1,00 EUR per geproduceerde MWh. Daarmee komt er jaarlijks ca. 10.000 EUR extra beschikbaar voor de lokale initiatieven met een collectief belang. In totaal heeft het omgevingsfonds (bij een normaal productiejaar) ca. 20.000 EUR per jaar te besteden.

Meer initiatieven ondersteunen
Zie ook onderdeel Omgevingsfonds Centrale Gelderland voor meer informatie.  
Tijdens de eerste ronde van het omgevingsfonds zijn er meer verzoeken tot een bijdrage uit het omgevingsfonds ingediend dan we konden toezeggen. Er is dus een serieuze vraag naar bijdragen uit het omgevingsfonds. Met de verdubbeling van het budget van het omgevingsfonds kunnen we nog meer lokale initiatieven ondersteunen. Hopende hiermee een positieve bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld de buurt- en sportverenigingen in de omliggende wijken en dorpen.