windturbines-centralegelderland

Toegekende initiatieven omgevingsfonds

-Maart 2021-
Tijdens de eerste ronde van het omgevingsfonds zijn er 15 aanvragen ingediend, 9 daarvan zijn toegekend. De bijdragen zijn bedoeld voor lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale samenhang, welke plaatsvinden (ten behoeve van bewoners) in de omgeving en daarmee het persoonlijk belang van betrokkenen overstijgen.

Toegekende initiatieven omgevingsfonds Centrale Gelderland:

- Michiel de Ruyter school: Een duurzamer, groener en uitdagender schoolplein. 
- Coöperatie Arbres U.A.: Een voedselbos aanleggen.
- Speelomgeving Nyma: Speelterrein Batavia / Koningsdaal 
- Scouting Weurt: Het terrein opknappen. 
- NAG: Aanschaf van instrumenten en lesmateriaal aan voor senioren.
- Seniorenbond Afdeling Weurt: Minder Valide Dag organiseren.
- De Speeltuin Weurt noord: Kabelbaan of speeltoestel.
- De Buurtvereniging Weurt: Vergroten van de sociale samenhang en leefbaarheid van de buurt.
- Sportvereniging De Korenbloem: Nieuw trainingsmateriaal voor jeugdsport.

Alwin Schoonwater - projectontwikkelaar ENGIE - ging bij 9 initiatieven langs om hen een cheque te overhandigen voor hun projecten. Hier vindt u de beelden. 


voedselbos omgevingsfonds centrale gelderland

Sponsoring vanuit het Windpark

Voor de direct omwonenden van Centrale Gelderland heeft ENGIE een omgevingsfonds opgezet. In dit Omgevingsfonds stort ENGIE in lijn met de gedragscode van de NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) jaarlijks een vergoeding op basis van de gerealiseerde elektriciteitsproductie door het windpark. Gedurende de levensduur van de twee windturbines wordt zo ongeveer een kwart miljoen euro via het omgevingsfonds beschikbaar gesteld. ENGIE heeft besloten om vooruitlopend op de elektriciteitsproductie die begint in tweede helft van 2021, reeds voor de jaren 2020 en 2021 een eenmalige storting van € 20.000 te doen. ENGIE wil dit doen om zo het Omgevingsfonds eerder van start te kunnen laten gaan, en tevens om tegemoet te komen in de mogelijke hinder van de werkzaamheden op het terrein van Centrale Gelderland.

Dichterbij heeft voorrang

Bij het fonds kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor en door lokale organisaties met een collectief/groepsbelang. Denk aan - maar niet beperkt tot - verenigingen, goede doelen en activiteiten door/voor vrijwilligers. In overleg met de klankbordgroep is ENGIE tot het voorstel gekomen om de eerste vijf jaar (en dus de eerste drie aanvraagrondes) een deel van het Waterkwartier (ten noorden van de Industrieweg (S102) en Voorstadlaan; waaronder Batavia/Koningsdaal) en het dorp Weurt (ten noorden van de Van Heemstraweg) voorrang te geven bij de toekenning van de gelden (zie figuur hiernaast).

omgevingsfonds-cg-voorrangsgebied

Effecten meest merkbaar

De reden voor deze keuze is dat de omwonenden uit deze nabije buurten de effecten van de windturbines het meest zullen ervaren. Na deze vijf jaar mogen bewoners tot 1.800 meter afstand van de windturbines waaronder Weurt, de Oosterhoutsedijk, Lent (ten westen van de spoorlijn) en de Biezen subsidie uit het fonds aanvragen (zie figuur Gebied Omgevingsfonds Centrale Gelderland hiernaast).

omgevingsfonds-cg-gebied

Organisatie en toekenning

Vier vertegenwoordigers uit de omliggende buurten/dorpen en een onafhankelijk persoon bepalen gezamenlijk met een tweejaarlijkse frequentie welke subsidieaanvragen worden toegewezen. Hiervoor zijn duidelijke spelregels en criteria opgesteld (het reglement). Dit reglement is via onderstaande link te openen (downloaden). ENGIE neemt de rol van organisator en toezichthouder op zich. Het omgevingsfonds is in het najaar van 2020 gestart (zoals hierboven beschreven). Begin 2021 zijn de financiële middelen toegekend aan de verschillende initiatieven. De volgende ronde zal in het najaar van 2022 starten. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet mag dat een aanvraag indienen. Nadere informatie volgt tegen de tijd. 

Wilt u op de hoogte blijven inzake het Omgevingsfonds? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

 

Links:

- Fondsreglement Omgevingsfonds Centrale Gelderland 2020

- Voorbeeld uitvoeringsovereenkomst 2020

- NWEA Gedragscode 

Bovenstaande gegevens dienen enkel ter informatie.