windturbines-centralegelderland

Financiële Participatie. Wat houdt het in?
U kunt mee-investeren in lokaal geproduceerde duurzame energie afkomstig van de twee windturbines die in de loop van 2020 in bedrijf zullen komen. Direct omwonenden hebben het eerste recht om te mogen mee-investeren. Indien het maximale beoogde budget (omvang nog nader te bepalen) overschreden wordt dan hebben de direct omwonenden voorrang (afstand tussen woonadres en twee windturbines zal uitgangspunt worden). 

U kunt zich op dit moment nog niet aanmelden voor financiële participatie. We houden u op de hoogte via de website en de nieuwsbrief. 

Totstandkoming van de financiële participatie
ENGIE heeft begin 2018 aan de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) gevraagd om in kaart te brengen welke financiële participatievormen de afgelopen 5 jaar in Nederland succesvol zijn toegepast bij wind- en zonneprojecten. Ook hebben wij hen gevraagd om de voor- en nadelen hiervan op een rij te zetten. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de volgende drie financiële participatievormen gebruikt worden: 

1. Lening: Jaarlijks ontvangt de participant een vooraf afgesproken rente, de oorspronkelijke lening wordt na een bepaalde periode terugbetaald.
2. Aandelen: De participant wordt mede-eigenaar van het project, het jaarlijks rendement beweegt volledig mee met de daadwerkelijke opbrengst van het project. De inleg wordt niet terugbetaald, maar is (onder normale omstandigheden) na een aantal jaren terugverdiend.
3. Lidmaatschap in een coöperatie: werkt grotendeels hetzelfde als een aandelen belang. De participant wordt lid van een coöperatie. De coöperatie is aandeelhouder in het project en keert een jaarlijks rendement uit aan haar leden.

In samenspraak met onder andere de klankbordgroep zijn criteria opgesteld waaraan de toekomstige participatievorm moet gaan voldoen. Deze criteria zijn:
• Helder & eenvoudig product
• Aantrekkelijk rendement
• Stabiel rendement
• Lage instap (bijv. € 250,-) 
• Gericht op lokale bewoners (prioritering op basis van afstand)
• Maximering te kopen stukken (bij over-inschrijving) • Voldoen aan regelgeving
• Administratieve verplichtingen
• Loskoppelen ‘participatie’ en mogelijkheid tot voordelig energieaanbod (en/of)
• Timing aantrekken financiering door lokale participanten (met het oog op risico in casus)
• Rendement dient niet beïnvloed te worden door externe factoren 
• Kortere looptijd t.o.v. levensduur turbines (bijv. 7,5 jaar)

De criteria die zwaarwegend zijn bevonden zijn: 
• Lage instap (€)
• Looptijd
• Stabiel rendement
• Aantrekkelijk rendement
• Gericht op lokaal

Alles afwegende neigt ENGIE om de omwonenden de kans te geven mee te investeren in de twee windturbines middels een lening. Dit wordt nog nader onderzocht.