Centrale Gelderland Zonnepanelen

Uitbreiding zonnepark

ENGIE had al een zonnepark van 4.000 zonnepanelen op het terrein van Centrale Gelderland en heeft deze uitgebreid met 3.866 panelen. Het totale zonnepark wekt daarmee elektriciteit op voor ruim 600 huishoudens.

Duurzame lokale elektriciteitsopwekking met PV panelen heeft veel voordelen. Het neemt echter veel meer ruimte in dan de oude centrale elektriciteitscentrale.

Dit is de reden dat ENGIE veel aandacht besteed aan innovaties die het mogelijk maken om beschikbare ruimte beter te benutten. Als onderdeel van het bestaande zonnepark worden verschillende ideeën getest met als doel bestaande locaties die nu niet beschikbaar zijn voor zon beschikbaar te maken en om daarnaast effectiever gebruik te maken van deze locaties.

Er is een aparte opstelling voor 90 dubbelzijdige zonnepanelen (Bi-Facial) om te onderzoeken welk extra rendement dergelijke panelen kunnen opleveren. Er worden drie rijen opgesteld waarbij het de bedoeling is dat elke rij een andere ondergrond krijgt om daarmee te meten wat de effecten zijn.

Er zal een test worden gedaan, waarbij er een coating op de panelen wordt aangebracht. Deze coating is vuil werend en zorgt er tevens voor dat de temperatuur van de zonnepanelen lager blijft (gevolg: hoger rendement). Daarnaast kan de coating in verschillende kleuren geleverd worden waardoor mogelijk betere inpassing in de omgeving kan worden bereikt.

Een deel van de zonnepanelen staat op verrijdbare/mobiele installaties. Doordat er op het terrein verschillende leidingen in de ondergrond lopen die bereikbaar moeten blijven voor werkzaamheden kunnen niet overal permanente stellages met zonnepanelen geplaatst worden. Door deze mobiele oplossingen, die snel weggereden kunnen worden, kan deze grond toch efficiënt gebruikt worden.

Samen met een kassenbouwer en telers gaan we structuren testen waarbij we een zonnepark willen combineren met het telen van gewassen. Op die manier krijgt de grond een grond dubbel functie (energie opwek en gewassen teelt). De stellages met zonnepanelen fungeren als teel ondersteunende constructie, welke schaduw werpt op zon-gevoelige gewassen. De kennis van die bij dit zonnepark wordt opgedaan kan worden toegepast bij de ontwikkeling van andere zonneparken.

Wilt u zonne-energie afnemen van dit zonnepark? Klik dan hier