Omgevingsfonds Centrale Gelderland

Omgevingsfonds aanvraag

Financiële steun voor uw club, vereniging of stichting

Als direct omwonende van Centrale Gelderland kunt u vanaf dit moment een beroep doen op het omgevingsfonds dat ENGIE heeft opgezet.

Wat is het omgevingsfonds?
Bij het fonds kunnen aanvragen voor een financiële bijdrage worden ingediend voor en door lokaal betrokken bewoners die een groepsbelang dienen. Denk bijvoorbeeld aan verenigingen, goede doelen en activiteiten door en voor vrijwilligers. In uw aanvraag van maximaal vier pagina’s motiveert u waarvoor u de bijdrage wilt gebruiken. Het is de verwachting dat het beschikbare budget over meerdere aanvragen wordt verdeeld.

Wat financiert het omgevingsfonds?
Uit het fonds kunt u, bijvoorbeeld, een bijdrage aanvragen voor een groep vrijwilligers die u in het zonnetje wilt zetten maar u kunt ook denken aan een bijdrage voor een speeltuin, dierenweide, meer groen in uw buurt of ergens een bankje. Of uw vereniging heeft nieuwe ballen, muziekinstrumenten of andere materialen nodig. Er zijn op voorhand geen beperkingen, mits het ten goede komt aan het collectief.

Hoe worden de subsidies toegewezen?
Vier vertegenwoordigers uit de omliggende buurten en dorpen en een onafhankelijk persoon bepalen gezamenlijk met een tweejaarlijkse frequentie welke subsidieaanvragen worden toegewezen.

Afspraken omgevingsfonds

In het omgevingsfonds stort ENGIE jaarlijks een vergoeding op basis van de gerealiseerde elektriciteitsproductie door het windpark. Gedurende de levensduur van de twee windturbines wordt zo ongeveer een kwart miljoen euro via het omgevingsfonds beschikbaar gesteld aan de omgeving. Voor de eerste aanvraagronde - die eind 2020 wordt geopend - is €20.000 euro door ENGIE beschikbaar gesteld al vóór de realisatie van het park.

Voorrang voor Waterkwartier en Weurt

In overleg met de klankbordgroep is ENGIE tot het voorstel gekomen om de eerste vijf jaar een deel van het Waterkwartier (ten noorden van de Industrieweg (S102) en Voorstadlaan; waaronder Batavia/Koningsdaal) en het dorp Weurt (ten noorden van de Van Heemstraweg) voorrang te geven. De reden hiervoor is dat de meest nabije buurten de effecten van de windturbines het meest kunnen ervaren. De kaartjes van de exacte locatie, kunt u hier bekijken.

Na deze vijf jaar kunnen ook bewoners tot 1.800 meter afstand van de windturbines waaronder Weurt, de Oosterhoutsedijk, Lent (ten westen van de spoorlijn) en de Biezen subsidie uit het fonds aanvragen.