Nieuws

Onderzoek: Nederlanders zijn positief over de energietransitie - maar met kritische kanttekening

Europeanen lijken grotendeels overtuigd van de voordelen van de energietransitie. Maar er heersen zorgen over onder meer de haalbaarheid en de impact op koopkracht. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van ENGIE in samenwerking met onderzoeksbureau CSA Institute en de onafhankelijke denktank Fondation Jean-Jaurès.

10.000 Inwoners uit 10 Europese landen – waaronder 1.000 Nederlanders – werden bevraagd over hun kijk op de energietransitie. De resultaten zijn opgenomen in het positionpaper ‘From Challenge to Opportunity: Acting Together for a Successful Energy Transition’, op basis waarvan aanbevelingen worden gedaan voor een energietransitie die zowel haalbaar als betaalbaar is.

Nederlanders vooral gericht op verduurzaming dichtbij huis

De Nederlandse consument omarmt de energietransitie dichtbij huis. 59% heeft individueel actie ondernomen om de energietransitie te ondersteunen. Verder geeft 53% van de Nederlanders aan dat ze hebben geïnvesteerd in verduurzaming van de woning – maar liefst 25% meer dan het Europese gemiddelde.

Voor het ‘grotere plaatje’ kijkt de Nederlander echter vooral naar de overheid (zowel op nationaal als Europees niveau) en leveranciers. Nederlanders zijn dan wel bereid om individueel te handelen, maar 48% gelooft dat de overheid en het bedrijfsleven de meeste impact kunnen maken voor een haalbare en betaalbare energietransitie. Daarbij ziet 41% van de Nederlanders de energietransitie als een bedreiging voor hun koopkracht (11% meer dan het Europese gemiddelde).

Helft van de Nederlands weet niet precies wat energietransitie betekent

Nederlanders zijn volgens het onderzoek bovengemiddeld bekend met de energietransitie: 90% weet dat deze gaande is. Maar er blijven nog genoeg vragen. 48% weet namelijk niet goed wat deze transitie precies inhoudt. 

“Nederlanders zijn al volop in actie gekomen om hun woningen te verduurzamen en met concrete acties bij te dragen aan de energietransitie”, zegt Harry Talen, CEO ENGIE Nederland. “Toch blijkt dat er voor de gemiddelde Nederlander nog onduidelijkheid is over het wat en hoe van de energietransitie. Met de concrete investeringen die wij hier in Nederland doen, willen we deze onduidelijkheid wegnemen, de mogelijkheden van de energietransitie tastbaar laten zien en er nog meer mensen enthousiast over maken.”

ENGIE zet zich in voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energietransitie. Dat doet het bedrijf door te investeren in een mix van nieuwe energiebronnen, waaronder waterstof, groen gas en duurzame elektriciteit uit zon en wind. Daarnaast werkt ENGIE aan grootschalige batterijopslag en de verduurzaming van zijn elektriciteitscentrales, zoals de Maxima-centrale, die voor 50% op waterstof kan draaien. Deze mix van middelen is volgens ENGIE cruciaal om naast duurzaamheid ook de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het energiesysteem te blijven waarborgen.

Over het onderzoek

ENGIE heeft de perceptie van de energietransitie onderzocht in 10 Europese landen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 10.000 mensen van 18 jaar of ouder in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland, België en Roemenië. In Nederland werden 1.000 personen ondervraagd.

De steekproef biedt een representatief beeld van de volwassen bevolking in elk van de bestudeerde landen, en de gecombineerde resultaten uit alle landen zijn statistisch aangepast om rekening te houden met de grootte van elk land in Europa.

Het onderzoek is uitgevoerd in maart 2024 in samenwerking met onderzoeksbureau CSA Institute en de onafhankelijke denktank Fondation Jean-Jaurès.

Alle resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden.