Maxima-centrale; ENGIE; moderne centrale; Lelystad

Batterijopslag voor groene elektriciteit

Batterij-energieopslagsystemen (BESS) worden een belangrijk onderdeel van ons energiesysteem. Dit wordt ook wel energie opslag systeem genoemd (EOS). We zullen er zonne- en windenergie in opslaan en deze vervolgens leveren aan het net wanneer het nodig is. ENGIE investeert in grootschalige batterijopslag om het energiesysteem van de toekomst te realiseren.

Energiesysteem van de toekomst

Ons ‘traditionele’ energiesysteem is relatief simpel. Een energiecentrale wekt elektriciteit op met fossiele brandstoffen zoals gas of kolen. Maar we willen het gebruik van fossiele brandstoffen terugbrengen en meer overstappen op schone, duurzame energie. In het toekomstige energiesysteem zal er dus meer en meer sprake zijn van productie van duurzame elektriciteit die op vele plekken wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen.

Omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, is het nodig dat er voldoende alternatieven zijn. Zo wordt ervoor gezorgd dat er voldoende duurzame energie beschikbaar is om de leveringszekerheid in het elektriciteitssysteem te bewaken. Dat gebeurt nu met gascentrales die flexibel zijn. In de toekomst gebeurt dat ook met energiecentrales die draaien op waterstof. Bij ENGIE geloven we niet in één oplossing maar in een mix van oplossingen, ook batterijopslag speelt daar een belangrijke rol in.

Werking batterijopslag

De uitdagingen die batterijopslag oplost

Een batterij lost eigenlijk twee problemen op:

Wanneer zonnepanelen en windmolens veel elektriciteit produceren, kan er een overschot aan duurzame elektriciteit ontstaan. Een batterij kan deze goedkope elektriciteit dan opslaan, zodat zonnepanelen of windmolens/turbines niet uitgezet hoeven te worden.                                                                                                                                                                                                                  Als er op een windstille, regenachtige dag weinig duurzame elektriciteit geproduceerd wordt, dan kan een batterij de opgeslagen duurzame elektriciteit juist terugleveren aan het elektriciteitsnet zodat huishoudens en bedrijven deze energie kunnen gebruiken.

Betere prijzen dankzij batterijen

Een bijkomend voordeel van batterijopslag is dat het helpt een betere prijsbalans te behouden. Als er veel duurzame energie wordt opgewekt, is deze goedkoper dan wanneer energiecentrales moeten produceren om in de vraag te voorzien. Door inzet van batterijen laten we duurzaam opgewekte, goedkopere energie niet zomaar verloren gaan.

ENGIE bouwt batterijen

Ook ENGIE werkt aan batterijopslag om een betaalbaar duurzaam energiesysteem mogelijk te maken. We richten ons daarbij op grootschalige opslag, zodat we landelijk impact kunnen maken. In totaal wil ENGIE tegen 2030 maar liefst  wereldwijd 10 GW aan batterijopslag hebben gerealiseerd. We zijn daarom bezig met batterijopslag op al onze locaties in Nederland.

Op de locatie van de Maximacentrale in Lelystad wil ENGIE 35 MW aan batterijopslag realiseren. Op andere ENGIE-locaties verkennen we de mogelijkheden, zoals in Burgum (100 MW), de Eemshaven (65 MW) en Nijmegen . Deze locaties zijn ideaal voor batterijopslag. Hier is de infrastructuur aanwezig om batterijopslag aan te sluiten op het Nederlandse energienet. Bovendien kunnen we opwek van duurzame energie uit zon en wind combineren met een nabije energiecentrale. Dat zorgt voor een goed geïntegreerd energiesysteem.

Maxima-centrale

Beluister de BESS-podcast

In één van de afleveringen van de ENGIEtransitie podcastserie wordt ingegaan op grootschalige batterijopslag. Hoe werken 160 cubicles samen als één groot opslagsysteem? Hoe lang gaat één lading van een grote batterij mee en hoe draagt een batterij bij aan het verduurzamen van ons energiesysteem? En waarom zijn bepaalde locaties geschikter voor realisatie van een grote batterij dan andere?

Je kunt de podcast hier meteen via YouTube bekijken en beluisteren. 

Waar nog meer over wordt gepraat? Ga hier naar onze pagina met een overzicht van alle podcasts.