Waterstof

HyNetherlands: een groene waterstofketen

Noord-Nederland
2020 - 2025

Groene waterstof is een onmisbare schakel in de energietransitie. Het is daarom één van de pijlers van ENGIE’s “zero carbon as a service” strategie. Gasunie wil in Nederland een grootschalige waterstofinfrastructuur ontwikkelen en beheren. Daarom werken ENGIE en Gasunie aan de ontwikkeling van de eerste grootschalige, groene waterstofketen in Noord-Nederland: HyNetherlands.

hynl Transformatorpark-hoogspanning

Het project HyNetherlands

Het project HyNetherlands gaat om grootschalige productie, transport, opslag én toepassing van groene waterstof. Noord-Nederland is een geschikte locatie voor een grootschalige waterstofketen vanwege de aanwezigheid van groene stroom, het goede en uitgebreide bestaande gasnetwerk, de gasopslagmogelijkheden en de aanwezigheid van grote industriële gebruikers van waterstof. Het project sluit aan bij de ambitie van Noord-Nederland om een regionale waterstofeconomie te ontwikkelen en koploper te worden in Europa. Het is dan ook onderdeel van de zogenaamde ‘Hydrogen Valley’.

Meer over het project