Verwarming

Verwachting gasprijzen 2024

De gasprijzen hebben in 2022 ongekende hoogtes gekend. Veel huishoudens kregen daardoor moeite met het betalen van de gasrekening. In 2023 zijn de gasprijzen weer gedaald naar een betaalbaarder niveau, maar we kunnen nog steeds niet spreken van goedkope gastarieven. Daarom zijn veel mensen benieuwd naar wat de verwachting is voor de gasprijzen gedurende 2024. In dit artikel lees je wat deze verwachtingen zijn.

Bekijk onze gasprijzen

Hoe worden gasprijzen opgebouwd?

Gasprijzen worden niet willekeurig bedacht. De gasprijs wordt opgebouwd uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen vormen samen de uiteindelijke prijs die de energieleverancier in rekening brengt aan de consument. Deze prijs bestaat uit de volgende factoren:

  • Variabele gasprijs. De variabele gasprijs vertegenwoordigt de vergoeding die de energieaanbieder aanbiedt voor de aanschaf van gas op de markt. Deze prijs fluctueert aanzienlijk en wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals de mondiale gasmarkt, vraag en aanbod, politieke invloeden en meteorologische omstandigheden.
  • Vaste leveringskosten. Deze kosten vormen de vergoeding die de energieaanbieder in rekening brengt voor het transporteren van gas vanaf de groothandelsmarkt naar de woning van de consument. Deze tarieven dekken tevens de exploitatie en het onderhoud van het gasdistributienetwerk.
  • Netbeheerkosten. De netbeheerkosten zijn bedragen die worden aangerekend voor de aanleg en het onderhoud van gasleidingen die zich uitstrekken tot aan de meterkast van de consument.
  • BTW en overheidsheffingen. In Nederland worden belastingen en heffingen op gasverbruik opgelegd door de overheid, en de hoogte van deze kosten wordt door de overheid bepaald.

Invloeden op de gasprijzen

Met name de variabele gasprijs is gevoelig voor verschillende invloeden van buitenaf, zoals het aanbod van gas op de internationale markt. Doordat wij in Nederland steeds minder gas winnen (zo is per 1 oktober 2023 de gaswinning in Groningen gestopt) zijn wij sterk afhankelijk van de gaslevering vanuit andere landen. In 2022 hebben we het effect hiervan kunnen zien, toen Rusland bijna volledig de gaskraan dichtdraaidde. Daardoor ontstond onzekerheid over de toelevering van gas naar Nederland. De overheid was genoodzaakt om via andere landen aan gas te komen. Inmiddels wordt gas vanuit verschillende landen geïmporteerd en is de toelevering hiervan stabiel. Echter kan een verandering in vraag en aanbod altijd zorgen voor prijswijzigingen. Azië toont bijvoorbeeld interesse in vloeibaar gas (LNG), waardoor de vraag kan gaan stijgen. Het resultaat is dan ook een hogere gasprijs. Daarnaast zijn er ook nog andere factoren die een rol kunnen spelen, zoals de weersomstandigheden en ontwikkeling van de olieprijs.

Gasprijzen 2023

In 2023 zagen we de gasprijzen weer dalen naar een betaalbaarder niveau. In oktober 2023 lag de gemiddelde gasprijs rond € 1,31 per kubieke meter gas. Ter vergelijking lag de gemiddelde gasprijs in oktober 2022 rond de € 3,44 per kubieke meter gas, een aanzienlijk hoger bedrag (bron: Energievergelijk.nl). Ondanks dat de gasprijs is gedaald, liggen de prijzen nog altijd hoger dan in 2020 en 2021. We betalen daardoor nog altijd meer dan enkele jaren geleden.

Inzicht in energie via de app

Verwachting gasprijzen 2024

Het is altijd lastig te voorspellen hoe de gasprijzen zich in 2024 gaan ontwikkelen. Wel zijn er een aantal maatregelen gedeeld tijdens Prinsjesdag die van invloed zijn op de hoogte van de gasrekening die jij betaalt.

Persoonlijk energieadvies
Verwarming

Energiebelasting gas gaat omhoog

Per 1 januari 2024 is de energiebelasting op gas flink omhoog gaan. De belasting is van circa € 0,48 naar € 0,58 per kubieke meter verbruikt gas gegaan, een stijging van 10 cent (bron: Energievergelijk.nl). De overheid heeft deze belasting op gas verhoogd om huishoudens te stimuleren zuiniger en efficiënter met energie om te gaan. Daarentegen is de belasting op elektriciteit iets lager, om zo huishoudens aan te moedigen gas te vervangen voor elektra. De hoop is dat daardoor meer huishoudens overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Alleen hebben lang niet alle huishoudens de mogelijkheden om over te stappen op elektrische alternatieven, omdat dit vaak vraagt om een flinke investering.

Tegemoetkomingen

Sinds de hoge gasprijzen zijn er verschillende tegemoetkomingen in het leven geroepen om huishoudens een steuntje in de rug te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het prijsplafond en energietoeslag. Wat zijn de verwachtingen van deze maatregelen gedurende 2024?

Afschaffing prijsplafond

Het prijsplafond werd door de overheid ingevoerd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De invoering van het prijsplafond was een reactie op de enorm hoge energieprijzen die eind 2022 van kracht waren. Dankzij het prijsplafond werd er een maximale prijs voor gas, stroom en stadsverwarming aangehouden, waardoor huishoudens korting kregen op hun energierekening. Deze korting krijg je wanneer je onder het maximale verbruik blijft. Verbruik je meer energie? Dan betaal je het tarief dat in je energiecontract is vastgelegd.

De tarieven waren als volgt vastgesteld:

  • € 0,40 per kWh elektriciteit tot een verbruik van 2.900 kWh
  • € 1,45 per m3 gas tot een verbruik van 1.200 m³ gas
  • € 47,38 per GJ stadswarmte tot een verbruik van 37 GJ

Het prijsplafond is vervallen in 2024, wat betekent dat de standaardtarieven in het energiecontract weer van kracht zijn.

Afschaffing energietoeslag

Over het jaar 2022 en 2023 was het mogelijk om een eenmalige energietoeslag te ontvangen. De hoogte van de tegemoetkoming bedroeg zo’n € 1.300 en was bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen bij het betalen van de energierekening. De energietoeslag is naar verwachting begin 2024 uitbetaald. Huishoudens die recht hadden op de toeslag kregen dit bedrag automatisch, er hoefde geen aanvraag te worden ingediend. Studenten die aan de voorwaarden voldeden die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld, konden ook de energietoeslag van 2023 ontvangen. Dit bedrag bedroeg ongeveer € 400. Studenten die recht hadden op deze tegemoetkoming, hebben hierover bericht ontvangen van DUO.

Noodfonds Energie winter 2023/2024

Het Tijdelijk Noodfonds Energie was opnieuw van kracht in 2024 voor huishoudens die moeite hadden met het betalen van de energierekening. De steun van het Noodfonds werd via de energieleverancier verrekend, waardoor de energierekening lager uitviel. Om recht te hebben op dit Noodfonds golden wel een paar voorwaarden. Om te achterhalen of je aan de voorwaarden voldeed, kon je de situatiecheck op de site van het Noodfonds doen. De steun heeft een duur van 6 maanden en gaat in zodra de aanvraag is goedgekeurd. Dit kan tot en met 31 maart 2024. De steun heeft een duur van 6 maanden en gaat in zodra de aanvraag is goedgekeurd.

Welk contract kies je?

Er zijn dus een aantal veranderingen gaande, die van invloed zijn op de gasprijs die jij betaalt. Loopt je energiecontract af of ben je aan het nadenken om over te stappen? Dan is dit hét moment om te bepalen of je gaat voor een vast, variabel of dynamisch energiecontract. Een vast energiecontract geeft je meer zekerheid over de gasprijzen die jij gedurende 2024 betaalt.

 

Energiemaatregelen