Netcongestie congestiemanagement ENGIE

Piekbelasting op het elektriciteitsnet

Piekbelasting op het elektriciteitsnet is een groot probleem. We hebben tegenwoordig regelmatig te maken met een zogenaamde netcongestie. Met de groeiende vraag naar elektriciteit en de opkomst van duurzame energiebronnen wordt ons elektriciteitsnet steeds meer belast. In dit artikel vertellen we je graag meer over de piekbelasting op het elektriciteitsnet, hoe het ontstaat, welke gevolgen het heeft en welke oplossingen hiervoor zijn.

Wat is piekbelasting?

Piekbelasting ontstaat op het moment dat de vraag naar of het aanbod van elektriciteit de fysieke capaciteit van het elektriciteitsnet overschrijdt. Stel je hebt een flat waarin het afgelopen jaar maar liefst 90 procent van de bewoners is overgestapt op een inductiekookplaat.  Vrijwel alle flatbewoners gaan tussen 6 en 7 uur 's avonds koken. Woonwijken in Nederland zijn over het algemeen berekend op een gelijktijdig energiegebruik van zo'n 1,5 kilowatt per woning. Inductieplaten hebben een vermogen van 4,5 kilowatt. Het kookuurtje van de flatbewoners zorgt dan voor een flinke toename van de vraag naar stroom. Zo kun je je ook wel voorstellen wat het betekent als bedrijven 's morgens tussen 8 en 9 uur massaal de verlichting, computers en andere machines aanzetten. Op deze momenten is er een grote piek te zien in de vraag naar elektriciteit. Als er op dat moment niet genoeg capaciteit is op het elektriciteitsnet, kan er netcongestie ontstaan.

Wat zijn de oorzaken?

Er zijn verschillende oorzaken voor piekbelasting op het elektriciteitsnet. Eén van de grootste oorzaken is de elektrificatie. Hierbij worden niet-elektrische systemen en apparaten door elektrische varianten vervangen om zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit zorgt voor een flinke stijging in de vraag naar elektriciteit, terwijl de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk het transport van energie bemoeilijkt. Daarnaast wordt er ook steeds meer elektriciteit opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens. Op dagen dat de zon veel schijnt en de wind hard waait, kan er een energieoverschot ontstaan. Dit overschot kan leiden tot overbelasting van het elektriciteitsnet. 

zonnepanelen op dak van boven

De gevolgen van piekbelasting op het elektriciteitsnet

Piekbelasting op het elektriciteitsnet heeft nadelige gevolgen voor zowel bedrijven als huishoudens. Zo kunnen bedrijven worden belemmerd in hun groei door een gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Maar ook huishoudens hebben te maken met beperkingen in het gebruik van hun eigen opwekcapaciteit. Zo is het een stuk minder voordelig geworden om zelf opgewekte stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Daarnaast moeten grootschalige energieprojecten uitgesteld worden, omdat er te weinig capaciteit is om de stroom te transporteren. Hierdoor kunnen ze niet aangesloten worden op het net. Dit zorgt voor een vertraging van de energietransitie.

Hoe kunnen we piekbelasting voorkomen?

Piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Het vertraagt de energietransitie, kan zorgen voor schade aan het elektriciteitsnet en het belemmert de groei van bedrijven. De onderstaande oplossingen kunnen helpen om piekbelasting te voorkomen.

  • Uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk: het uitbreiden en verzwaren van de energienetten is de beste en goedkoopste oplossing om piekbelasting te voorkomen. Dit zorgt voor meer capaciteit op het net, waardoor piekmomenten beter kunnen worden opgevangen. Het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet kost alleen veel tijd.
  • Energieopslagsystemen: Energie Opslag Systemen kunnen helpen om het elektriciteitsnet in balans te houden. Hiermee kunnen grote hoeveelheden stroom worden opgeslagen op momenten dat er meer is opgewekt. Deze stroom kan weer gebruikt worden op de piekmomenten.
  • Curtailment: met behulp van curtailment kan de opwek van een zonne- of windpark gedeeltelijk of volledig worden ingeperkt. Dit wordt toegepast tijdens piekmomenten om de hoeveelheid elektriciteit die aan het net wordt toegevoegd te verlagen.
  • Slim laden: Met het slim laden van je elektrische auto kun je ook een bijdrage leveren aan een stabieler elektriciteitsnet. Je laadt dan op als er veel groene stroom beschikbaar is óf als er weinig vraag naar stroom is. De slimme technologie zorgt ervoor dat je elektrische auto op de juiste momenten wordt opgeladen. Hiermee help je het stroomnet in balans te houden en bespaar je ook nog eens op je laadkosten.
  • Flexibele tariefstructuren: Het toepassen van o.a. dynamische energietarieven, afhankelijk van de vraag en beschikbaarheid van elektriciteit, moedigt bedrijven en consumenten aan om elektriciteit te gebruiken tijdens periodes van lage vraag.
  • Eigen opwek direct verbruiken: Wanneer je zonnepanelen hebt, dan wordt het steeds aantrekkelijker om de stroom die je opwekt direct op dat moment te verbruiken. Zo voorkom je niet alleen dat je terugleverkosten betaalt wanneer je de stroom teruglevert. Op een piekmoment wordt de stroom dan ook niet aan het net teruggeleverd. 

Duurzame en toekomstbestendige energievoorziening

Als energieleverancier blijven we ons inzetten voor innovatieve oplossingen om een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening te garanderen, waarbij we samenwerken met netbeheerders en klanten om piekbelasting van het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te voorkomen. Ontdek onze verschillende oplossingen op onze website.

Nederlandse windenergie