Netcongestie

Netcongestie: wat is het en wat zijn de gevolgen?

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven en huishoudens de stap gezet naar duurzame energie. Hierdoor is een toename van duurzaam opgewekte energie ontstaan, zowel in vraag als aanbod. Het huidige elektriciteitsnet kan niet voldoende transportcapaciteit leveren, waardoor het elektriciteitsnet overbelast raakt. Dat noemen we ook wel netcongestie. Wat zijn de gevolgen van netcongestie? Wie gaat dit oplossen en hoe? Je leest hierover meer in dit artikel.

Wat is netcongestie?

Bij netcongestie is er sprake van een onbalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Je kunt dit ook wel vergelijken met filevorming op de weg. Wanneer de weg vol begint te raken met auto’s, is het noodzakelijk om langzamer te rijden om ongelukken op de weg te voorkomen. Wanneer de weg continu druk is, zal de filevorming steeds groter worden. Dit gebeurt nu ook op ons elektriciteitsnet. De vraag naar en terugleveren van groene stroom is groter dan het elektriciteitsnet aankan. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet overbelast, wat verschillende gevolgen kan hebben.

De gevolgen van netcongestie

Langdurige netcongestie belemmert de overstap naar duurzame energie. Heb je zonnepanelen? Dan kunnen deze tijdelijk uitvallen wanneer er sprake is van netcongestie. Dit gebeurt voornamelijk in straten waar veel huishoudens zonnepanelen hebben. Op een zonnige dag leveren de zonnepanelen veel stroom terug, waardoor de spanning op het net te hoog wordt. De omvormers van de zonnepanelen zorgen ervoor dat deze tijdelijk geen stroom terugleveren om het net te verlichten. Dit kan enkele minuten zijn, maar ook enkele uren. In principe gaan vrijwel alle omvormers automatisch weer aan wanneer de piek voorbij is.

De verwachting is dat de vraag en het aanbod van groene energie in de toekomst nog verder zal toenemen. Tegenwoordig zetten bedrijven steeds vaker de stap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Ook huishoudens kiezen steeds vaker voor duurzame installaties. Als het elektriciteitsnet niet wordt aangepakt, zal netcongestie een steeds groter probleem worden. 

Wat doen netbeheerders om netcongestie te voorkomen?

Langdurige overbelasting beschadigt het elektriciteitsnet. Daarom hebben netbeheerders de taak om vraag en aanbod van energie zo veel mogelijk weer in balans te krijgen, om zo schade te beperken. Dit is wel een flinke klus. Samen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), overheden en bedrijven is het Landelijk Actieprogramma Netcongestie opgericht, om actiegericht de druk op het net te verlichten. In samenspraak hebben zij verschillende plannen gemaakt om netcongestie tegen te gaan.

Zo wordt het stroomnet de komende jaren in sneller tempo uitgebreid en verzwaard. Hierin wordt fors geïnvesteerd, zo’n 8 miljard per jaar vanaf 2025. De overheid zorgt ervoor dat netbeheerders voldoende grond beschikbaar krijgen om het net uit te breiden. Ook worden vergunningen sneller verleend aan projecten die het stroomnet vergroten. Het vergroten van het net vermindert netcongestie.

Er worden ook maatregelen genomen om het stroomverbruik van bedrijven op piekmomenten te verminderen. Zo maken netbeheerders afspraken met bedrijven dat zij in ruil voor een vergoeding op piekmomenten minder stroom mogen gebruiken. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in zogeheten ‘energiehubs’. Met een energiehub kunnen bedrijven en/of huishoudens samenwerken om opwek, opslag en het verbruik van energie op elkaar af te stemmen. Door gebruik te maken van een energiehub, wordt minder ruimte ingenomen op het elektriciteitsnet waardoor netcongestie afneemt.

Meer over netcongestie lees je in de energie-encyclopedie