Nederlandse windenergie

Curtailment

De energietransitie is in volle gang. Zo wordt er steeds meer groene stroom opgewekt met behulp van zonnepanelen en windmolens. Dit is een goede ontwikkeling, aangezien we hiermee minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. In de afgelopen jaren zijn er flink wat zonne- en windparken bij gekomen in Nederland. Op dagen dat de zon veel schijnt en dat het hard waait, wordt daardoor steeds vaker meer opgewekt dan nodig is. Dit heeft gevolgen voor het elektriciteitsnet en de elektriciteitsprijzen. Dit kan mede worden opgelost met curtailment.

Wat is curtailment?

Curtailment is een Engelse vertaling voor ‘inperking’. Binnen de energiewereld houdt dat in dat de opwekking van een zonne- en windpark gedeeltelijk of volledig wordt ingeperkt. Op dat moment wordt er dus geen of bijna geen groene stroom opgewekt. Dit wordt toegepast tijdens de piekmomenten om de hoeveelheid elektriciteit die aan het net wordt geleverd te verlagen. Dit helpt om het elektriciteitsnet te ontlasten en het zo meer in balans te brengen. Hiermee wordt de congestie op het net verminderd.

Lees meer over curtailment

Waarom curtailment inzetten?

Curtailment kan worden toegepast om het energienet in balans te houden. Maar waarom is dit nou zo belangrijk? Dit heeft verschillende redenen. Eén van deze redenen is dat een overschot van duurzame energie kan zorgen voor een overbelast elektriciteitsnet. Er ontstaat dan een ‘file’, doordat er meer elektriciteit op het net wordt gezet dan er capaciteit is om deze naar afnemers te transporteren. Ook wel bekend als netcongestie. Hierdoor functioneert een elektriciteitsnet minder goed.

Verder kan een overschot van groene energie zorgen voor negatieve elektriciteitsprijzen. Hierbij moet de producent van groene energie betalen voor het leveren van elektriciteit aan het net. Waar u normaal geld ontvangt voor het leveren van elektriciteit, moet u dan ineens betalen. Dit gaat ten koste van het rendement van de zonnepanelen en windmolens.

Het toepassen van curtailment heeft dus positieve effecten voor het elektriciteitsnet én de energietransitie. Daarnaast helpt het u als groene energieproducent om een beter rendement te behalen uit uw zonnepanelen en windmolens. 

Opslaan van groene energie

Er is in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in zonne- en windparken om duurzame energie op te wekken. Op het moment dat er te veel groene energie wordt opgewekt is curtailment een goede oplossing om overbelasting van het net  en negatieve prijzen te voorkomen. Maar het overschot kan ook op een andere manier gebruikt worden. Zo kunnen superbatterijen worden ingezet om dit overschot op te slaan en te gebruiken voor later. Hiermee wordt er optimaal gebruikgemaakt van de opwek van groene energie. Op dit moment hebben superbatterijen nog zeer hoge investeringskosten. Het is dus nog niet mogelijk om al het stroomoverschot op te kunnen slaan.

Image

De toekomst van curtailment

Curtailment is zowel voor de korte als lange termijn een belangrijk hulpmiddel in de energietransitie. Zo zal het op de korte termijn helpen om het elektriciteitsnet in balans te houden en netcongestie zoveel mogelijk terug te dringen. In de toekomst zal curtailment hier ook een belangrijke rol in blijven spelen. Dit zal wel een stuk minder worden, omdat er steeds meer mogelijkheden bijkomen om elektriciteit op te kunnen slaan. Zolang al het overschot van opgewekte energie nog niet kan worden opgeslagen, blijft curtailment een belangrijk hulpmiddel om het elektriciteitsnet te ontlasten op piekmomenten en maximaal rendement te halen uit uw zonnepanelen en windmolens.

Image

Voorkom kosten voor teruglevering met SolarFlex

Een overschot aan elektriciteit zorgt voor negatieve elektriciteitsprijzen. U moet dan mogelijk betalen voor het terugleveren van zonne-energie. Het is dan slim om op dat moment curtailment toe te laten passen. Dat kan met SolarFlex van ENGIE. Zo voorkomt u kosten voor teruglevering en haalt u het maximale rendement uit uw zonnepanelen. Benieuwd hoe dit werkt?