Image

Energieopslagsystemen (EOS)

Met de toenemende opwekking van energie via hernieuwbare bronnen, zoals zonne- en windparken, wordt het steeds belangrijker om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Energieopslagsystemen (EOS) spelen een cruciale rol in het balanceren van het netwerk door de opgewekte energie op te slaan. Als één van de grootste investeerders in groene energie, zet ENGIE zich dan ook ook in voor de ontwikkeling van energieopslagsystemen.

Wat is EOS?

Energieopslagsystemen (EOS) - ook wel Battery Energy Storage Systems (BESS) genoemd - zijn een flexibele oplossing voor het opslaan van elektriciteit op momenten waarop er veel elektriciteit geproduceerd wordt en er weinig vraag is naar elektriciteit.  Met EOS is de opgeslagen energie weer beschikbaar op momenten dat de vraag juist weer hoger is dan de productie. Deze systemen kunnen energie opslaan van diverse bronnen. Het wordt voornamelijk ingezet voor het opslaan van duurzame zonne- en windenergie.

Lees meer over BESS

De uitdagingen van duurzame energie

De energietransitie zorgt voor verschillende uitdagingen, juist nu we al veel belangrijke stappen hebben gezet. Het opwekken van energie door middel van zonne- en windparken zorgt namelijk voor een overschot van stroom op bepaalde momenten, bijvoorbeeld als er veel zon schijnt. Deze pieken zorgen voor onbalans in het stroomnet. De verschillen in hoeveelheid opgewekte energie hebben daarbij invloed op de energieprijs. Op piekmomenten dalen de prijzen sterk, en kunnen zelfs negatief zijn. Een overvol elektriciteitsnet kan zelfs een reden zijn om zonnepanelen en windmolens op piekmomenten uit te zetten (curtailment). Gedeeltelijk kan de vraag van energie aangepast worden, maar energieopslagsystemen zijn hierin een onmisbaar onderdeel van de oplossing.

Groene energie

De rol van energieopslagsystemen

Energieopslagsystemen (EOS) bieden een oplossing voor verschillende uitdagingen binnen de energietransitie. Door elektriciteit op te slaan wordt voorkomen dat hernieuwbare energiebronnen worden uitgeschakeld tijdens perioden van overproductie. Daarnaast zorgt het voor een continue energievoorziening tijdens perioden met minder zon of wind. Het grootste voordeel van EOS is de mogelijkheid om duurzaam opgewekte energie efficiënt te gebruiken, wat bijdraagt aan een evenwichtig en stabiel elektriciteitsnet en daarmee aan stabielere elektriciteitsprijzen.

Battery Energy Storage Systems BESS

ENGIE bouwt energieopslagsystemen

Voor een duurzamer energiesysteem is er een overstap nodig naar duurzame bronnen. Om dit op grote schaal te realiseren, zijn energieopslagsystemen van belang. Als voorloper op het gebied van duurzame energie investeert ENGIE ook in het opslaan van elektriciteit. We werken aan energieopslag op al onze locaties in Nederland. Ons doel is om in 2030 maar liefst 10 GW aan energie op te kunnen slaan. Zo kunnen we landelijk impact maken en bijdragen aan de energietransitie.