centrale harculo luchtfoto

Projectorganisatie en toezicht

De sloopwerkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd door de firma Koole. Hiermee ontslaat ENGIE zichzelf niet van haar verantwoordelijkheid om het project in goede banen te leiden. Het terrein blijft van ENGIE en het projectteam van ENGIE zal toezien op een veilige uitvoering van werkzaamheden en het naleven van de verleende vergunningen. Het projectteam van ENGIE bestaat onder andere uit toezichthouders, veiligheidsdeskundigen en asbestdeskundigen.
Ook de vergunningverleners zelf zien toe op de naleving en handhaving van de vergunningen. Hiernaast is een (groot) deel van de toezichthouders in beeld gebracht.

Image