Sloop van de centrale

Een veelgehoorde vraag is: waarom wordt de centrale op dit moment gesloopt? Waarom wordt er niet gewacht tot er een herbestemming van het terrein bekend is? De kosten van onderhoud zijn hoog en er staan geen inkomsten meer tegenover. De gebouwen worden niet meer verwarmd, dus de staat van het gebouw zal achteruit gaan. ENGIE wil niet wachten op het mogelijke verval van de gebouwen. In 2012 heeft de directie van ENGIE (toen nog GDF SUEZ) besloten om de centrale uit bedrijf te nemen en te ontmantelen. De gebouwen en de hierin opgestelde technische installaties worden gesloopt. Eén van de eerste acties wordt het verwijderen van het asbest en de slakkenwol. Beide zijn isolatiematerialen die in het verleden mochten worden toegepast. De sloop van het kantoorgebouw en het pompengebouw zijn nog onderwerp van onderzoek. De gebouwen worden gesloopt en de sloopresten worden afgevoerd.

Het Rijk heeft in het verleden een aantal plaatsen in Nederland middels een Barro* aangewezen voor de functie van grootschalige energieopwekking. De locatie Harculo is daar één van. Voor kernenergie zijn in Nederland slechts drie plaatsen aangewezen door het Rijk en daar zit Harculo niet bij (Eemshaven, Maasvlakte, Borssele). Wat de herbestemming van het terrein wordt is nog niet bekend.

*Barro = Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening

centrale harculo in sloop