centrale harculo luchtfoto

Omvang sloop

Het sloopterrein wordt begrensd door de uiterwaarden, koelwater in- en uitlaathavens en toegangshekken op het terrein tegenover de portiersloge. 
De productiehallen en schoorstenen worden gesloopt, de portiersloge blijft behouden. Over het behoud van het kantoorgebouw en het koelwatergebouw zijn we nog in overleg met een externe partij. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt gekeken naar herbestemming van specifieke elementen. TenneT is eigenaar van het hoogspanningsnet, wat de plannen daarmee zijn is nog onbekend.

Planning in hoofdlijnen
Periode en activiteiten
2016-2017: Verwijderen bijgebouwen = van de gastoevoer, koelwater etc.
2016-2017: Ontmanteling binnen: asbest, slakkenwol, bodem en technische installaties
2017-2018: Productiegebouwen en de schoorstenen
2018: Terreinafwerking = egaliseren, gras inzaaien
Lees hier de uitgebreide uitleg over de sanering van asbest en slakkenwol uit Centrale Harculo.

Raakvlak naar de omgeving
- Geluid
Werktijden: maandag t/m vrijdag tussen 07:00u-17:00u.
Zoveel mogelijk activiteiten binnen in de gebouwen.
Puinbreker (achter op terrein opgesteld) gedurende periodes in 2017-2018.
Enkele piekmomenten – neerhalen schoorstenen, ketelstatieven.

- Licht
Werkverlichting gericht op sloopobjecten.
Buiten werktijden geen extra verlichting.

- Stof
Geen overlast verwacht. Afstand tot meerendeel woningen aanzienlijk.
Zo nodig aanvullende maatregelen, bijv. inzet nevel-kanonnen.

- Transport
Route via IJsselcentraleweg (kades voor afvoer via water zijn ongeschikt).
Bloktijden i.v.m. haal- en brengtijden basisscholen.
Lees hier uitgebreide informatie over de transportroute

- Trilling
Geen overlast verwacht - Controle door middel van trillingsmetingen.
De toestand van de IJsseldijk wordt gemonitord.
Afstand tot meerendeel woningen aanzienlijk.

 

Weetjes

Ruim veertig schapen zorgden dit jaar voor duurzaam onderhoud van het zonnepark bij Harculo. De schapen houden het gras op natuurlijke wijze kort, drinken kunnen de dieren bij het vennetje op het terrein. Bekijk het interview met de schaapherder.

Drie bijenvolken vinden onderdak in het verplaatste oude fietsenhok van de centrale. De bijenkasten zijn reeds bij de vijver onder de overkapping neergezet. De imker brengt tegen de winter de volken over naar hun nieuwe stek.