Nieuwsbrief Harculo - september 2020

 

In de nieuwsbrief worden deze keer twee onderwerpen nader toegelicht: in oktober willen we het raamwerk van de gebiedsvisie aan u ter reactie voorleggen. En een nieuwe lichting studenten van de minor Future Cities van Windesheim ontwerpt een wijk van de toekomst voor Harculo.

Lees hier de nieuwsbrief.