Nieuwsbrief Harculo - september 2020

In de nieuwsbrief worden deze keer twee onderwerpen nader toegelicht: in oktober willen we het raamwerk van de gebiedsvisie aan u ter reactie voorleggen. En een nieuwe lichting studenten van de minor Future Cities van Windesheim ontwerpt een wijk van de toekomst voor Harculo.

Lees hier de nieuwsbrief
Volg hier de juiste verwijzing naar de website van Ronald A. Westerhuis