ENGIE_Coya_Chili
De Wereld van ENGIE

ENGIE opent grootste zonnepark van Chili

Groene stroom voor 73.000 huishoudens

Met de oplevering van het Coya zonnepark heeft ENGIE een grote stap gezet in het bevorderen van hernieuwbare energie in Chili. Het Coya zonnepark is het grootste hernieuwbare energiepark van het ENGIE in het land. Het park bestaat uit 369.432 zonnepanelen met een capaciteit van 181 MW. Het is  een belangrijke schakel in Chili’s ambitie om in 2030 70% van zijn totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen.

Chili is wereldwijd de tweede grootste producent van zonne-energie. Het Coya park is in staat om 73.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het park beschikt ook over een batterijopslagsysteem, een van de grootste in Zuid-Amerika, dat tot vijf uur aan hernieuwbare energie kan opslaan. Hierdoor kan de 's nachts geproduceerde energie de volgende ochtend worden gebruikt.

In augustus 2023 kondigde ENGIE Chili ook de bouw aan van batterijopslagsysteem Tamaya, dat dagelijks 418 MWh aan energie kan opslaan met een geïnstalleerde capaciteit van 68 MW. Het batterijsysteem (BESS) wordt gekoppeld aan ENGIE’s Tamaya zonnepark in Noord-Chili. Samen zullen deze projecten de CO2-uitstoot met 107.829 ton per jaar verminderen, wat gelijk staat aan de uitstoot van ongeveer 36.500 voertuigen op fossiele brandstof.

De Coya zonne-energiecentrale en de aanvullende batterijopslagprojecten zijn onderdeel van het energietransformatieplan van ENGIE Chili. Eén van de doelstellingen in het plan is om een deel van het land dat gebruikt wordt door traditionele energiecentrales om te bouwen voor de opwekking van hernieuwbare energie.

 

De Wereld van ENGIE

ENGIE is een wereldleider op het gebied van energie en mobiliteit. Meer dan 96.000 ENGIE medewerkers zetten zich dagelijks in voor een groenere toekomst voor ons allemaal. Zo werken we in Nederland aan waterstof, batterijopslag en groen gas

In een reeks artikelen lees je wat ENGIE wereldwijd doet om de energietransitie te versnellen én te verbeteren. We nemen  je mee langs de meest spraakmakende, innovatieve en impactvolle projecten van ENGIE.

Van zonne-energie in Afrika tot elektrisch rijden in Europa en van drijvende windmolens in Korea tot grootschalige batterijopslag in Australië.

Welkom in De Wereld van ENGIE.

ENGIE Research and Development