sluis met water

Energie uit een waterkrachtcentrale

Water is een natuurlijke bron die ingezet kan worden voor de opwekking van duurzame energie. Door de kracht die water met zich meebrengt kunnen waterkrachtcentrales dit omzetten in bruikbare energie. Op deze pagina lees je meer over energie opgewekt via waterkrachtcentrales.

Wat doet een waterkrachtcentrale?

Een waterkrachtcentrale is een duurzaam initiatief voor energieopwekking, waarbij de kracht van stromend water wordt omgezet in elektriciteit. De waterkrachtcentrale maakt gebruik van de natuurlijke stroming van rivieren en hoogteverschillen om turbines aan te drijven, die op hun beurt generatoren activeren om elektrische energie te produceren. Het is een duurzaam alternatief voor andere manieren van energieopwekking, doordat er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bronnen en fossiele brandstoffen bijna niet nodig zijn. Bij de opwekking van de energie wordt hierdoor een minimale hoeveelheid CO2 uitgestoten.

Andere vormen van duurzame energie

Hoe werkt de opwekking van energie via water? 

Twee belangrijke onderdelen van een waterkrachtcentrale zijn de turbine en de generator. Deze turbines, strategisch geplaatst in de stroom van het water, worden aangedreven door de kracht van het vallende of stromende water. De as van de turbine bevindt zich onder water en heeft wat weg van een scheepsschroef. Doordat het water langs deze turbine stroomt, wordt de ‘schroef’ in beweging gezet. Door de ronddraaiende bewegingen kan de generator die hieraan gekoppeld is dit omzetten in elektriciteit.

Image

Waarom energie opwekken vanuit water?

Er zijn verschillende redenen waarom we waterkrachtcentrales gebruiken om energie op te wekken.

  • Water is een onuitputtelijke energiebron. Hierdoor is energie opgewekt uit een waterkrachtcentrale duurzaam.
  • Er is geen uitstoot van broeikasgassen. Waterkrachtcentrales wekken energie op vanuit een natuurlijke bron, de kracht van het water wordt omgezet in energie.
  • Waterkrachtcentrales hebben een lange levensduur. Een waterkrachtcentrale gaat jaren mee, waardoor meerdere generaties profiteren van energie die is opgewekt met waterkracht.
  • Energieproductie is zo goed als constant. Doordat water blijft stromen is het mogelijk om energie te produceren. Wanneer een waterkrachtcentrale is geplaatst bij een stuwdam is er nog meer controle over de stroming van het water.
Waterkracht in de Franse Pyreneeën

Waterkracht-centrales in Nederland

Waterkrachtcentrales zijn in Nederland minder gangbaar, doordat we hier een beperkt aantal bronnen hebben waar waterkrachtcentrales goed hun werk kunnen doen. In Nederland wekken we daarom voornamelijk energie op uit zonneparken en windmolens. Dat betekent niet dat we als ENGIE zijnde geen gebruik maken van waterenergie, we wekken het alleen elders op. Dit gebeurt voornamelijk in België en Frankrijk. In de Franse bergen, waar stromend en vallend water overvloedig aanwezig is, wordt via onze dochteronderneming SHEM aanzienlijke elektriciteit opgewekt. Met deze waterkrachtcentrales kunnen we niet alleen in Nederland huishoudens voorzien van groene stroom, maar ook huishoudens in de rest van Europa.