Biogas

Heeft biogas de toekomst?

Je huis verwarmen, koken of autorijden met behulp van onder andere mest, groente-, fruit- en tuinafval, of je eigen etensresten. Het gebeurt steeds vaker. Uit deze producten wordt namelijk biogas gewonnen. Dit wordt vervolgens verwerkt tot groen gas. Door dit te gebruiken, helpen we het milieu een handje en verlagen we de CO2-uitstoot. Wat is dit nu eigenlijk voor soort gas, hoe wordt het geproduceerd, hoe werkt een biogasinstallatie en wat is de toekomst van dit alternatief voor aardgas? Je leest het in dit artikel. 

Wat is biogas?

Biogas is een hernieuwbare energiebron die ook bekend is onder de naam biomethaan. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat dit gas gemiddeld voor 60 procent uit methaan bestaat. Dit methaan komt vrij door vergisting van allerlei soorten organisch afval. Naast methaan wordt het overige deel van dit gas gevormd door koolstofdioxide (CO2). Daarnaast bevat het ook waterstofsulfide, siloxanen en vocht. Afhankelijk van de stoffen waaruit het gas wordt gewonnen, kunnen de verhoudingen verschillen. In het meest optimale geval kan zo'n 75% van dit gas bestaan uit methaan. 

Groen gas ENGIE

Hoe werkt een biogasinstallatie?

Om methaan te produceren, moet er eerst vergisting plaatsvinden. Dit gebeurt in een afgesloten, zuurstofloze, ruimte die onder meer gevuld kan zijn met mest, GTF-afval en biomassa. Ook wel bekend als een biogasinstallatie. Bacteriën en schimmels zorgen er vervolgens voor dat deze organische stoffen worden afgebroken tot methaan en koolstofdioxide.  Het biogas dat tijdens dit proces is ontstaan, is nog niet klaar voor gebruik. Hiervoor moet het eerst nog worden gezuiverd en verbeterd, zodat het dezelfde kwaliteit en geur heeft als aardgas. 

Meer groen gas in de toekomst?

Momenteel is het gebruik van groen gas, dat afkomstig is uit biomassa, nog relatief laag. Het wordt onder meer toegepast in de vervoerssector en de industrie. Voor bedrijven is het een prima mogelijkheid om te verduurzamen door gebruik te maken van dit veel schonere gas. Huishoudens maken er tot nu toe nog maar weinig gebruik van. Er zijn wel al initiatieven waarbij huishoudens gebruikmaken van bijvoorbeeld gas dat is gewonnen uit varkensmest. Dit gebeurt op dit moment alleen nog op kleine schaal. In de toekomst zou dit op grotere schaal kunnen plaatsvinden.

Dat huishoudens op dit moment nog achterblijven met het gebruik van groen gas heeft er enerzijds mee te maken dat mensen worden gestimuleerd om te kiezen voor alternatieven, zoals een warmtepomp en elektrisch koken. Het is echter wel belangrijk dat er steeds meer groen gas wordt geproduceerd, zodat het volop beschikbaar is voor de huishoudens. Het Nederlandse beleid is er dan ook op gericht om het aandeel van groen gas de komende jaren sterk te laten toenemen. Hiervoor heeft het Ministerie van Klimaat en Energie een bijmengverplichting van groen gas voorgesteld. Dit houdt in dat energieleveranciers in de nabije toekomst meer groen gras zullen gaan aanbieden.

 

Groen gas en biogasinstallaties van ENGIE

ENGIE heeft al vele jaren ervaring met de ontwikkeling en exploitatie van groen gasinstallaties. Met de expertise die we hebben opgedaan zijn we bezig om moderne installaties te ontwikkelen en grootschalig groen gas te produceren.

Biogas