Kwaliteitscriteria

ENGIE vindt het vanzelfsprekend om duidelijke afspraken met u te maken en deze op tijd en juist na te komen. Hieronder vindt u onze kwaliteitscriteria. Naast deze criteria zijn uiteraard onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Contact opnemen met ENGIE 
U kunt vragen, verzoeken of klachten op de onderstaande manieren stellen. Om u zo snel mogelijk van dienst te zijn, is het belangrijk dat u duidelijk uw persoonsgegevens vermeldt en bij voorkeur uw klantnummer.  

  • Telefonisch 
  • Schriftelijk (brief/fax) 
  • E-mail
  • Internet

Correspondentieadres 
ENGIE Nederland Retail B.V.
Postbus 10087, 8000 GB Zwolle 

Telefoonnummer
Bel ons: 088 444 66 66 (lokaal tarief)
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur 

Vragen en verzoeken 
Wij streven ernaar om vragen die u telefonisch stelt direct te beantwoorden en de hier gedane verzoeken direct door te voeren. Schriftelijke vragen worden binnen twee weken beantwoord. Een schriftelijk verzoek (bijv. wijzigen termijnbedrag) wordt binnen twee weken doorgevoerd, u ontvangt hiervan geen bevestiging. Per e-mail/internet gestelde vragen worden binnen drie werkdagen na ontvangst beantwoord. 

Klachten 
ENGIE verstaat onder een klacht: elke uiting waarbij de klant bij ENGIE melding maakt van het feit dat hij/zij teleurgesteld of niet (volledig) tevreden is met een door ENGIE (niet-)geleverde prestatie. Wij streven ernaar om klachten die u telefonisch indient direct op te lossen. Bij een schriftelijk of per e-mail/internet ingediende klacht ontvangt u binnen twee werkdagen na ontvangst een bevestiging. De klacht wordt binnen twee weken inhoudelijk afgehandeld. 

Geschillen  
Als u vindt dat ENGIE uw klacht niet juist heeft opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissies waar ENGIE bij aangesloten is: de Geschillencommissie voor Energie (www.degeschillencommissie.nl). 

Afrekeningen  
Minimaal één maal per jaar ontvangt u van ENGIE een (jaar)afrekening. Hiermee krijgt u een duidelijk overzicht van uw energieverbruik, de kosten en de voorschotten. U ontvangt de jaarafrekening ieder jaar in dezelfde maand (tenzij u verhuisd bent in dit jaar). 

Als u verhuist en dit aan ons meldt zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden, ontvangt u binnen zes weken na de verhuisdatum (= datum sleuteloverdracht) een eindafrekening voor het oude adres. Op het nieuwe adres ontvangt u binnen zes weken na de verhuisdatum bericht over de hoogte van het te betalen termijnbedrag. 

Als u de leveringsovereenkomst met ENGIE opzegt, ontvangt u binnen zes weken na beëindiging een eindafrekening. 

Nieuwe klanten  
Als u klant wordt van ENGIE, ontvangt u binnen één week een bevestigingsbrief. Nadat de overstap naar ENGIE gerealiseerd is, ontvangt u binnen één week een brief met daarin o.a. de hoogte van het maandelijkse termijnbedrag.  

Algemeen 
In een aantal gevallen is ENGIE voor het afhandelen van uw vraag, verzoek, klacht, jaarafrekening, verhuizing, aanmelding of beëindiging van de leveringsovereenkomst afhankelijk van uw netbeheerder. Hoewel wij alles in het werk stellen om u zo snel mogelijk van dienst te zijn, kan het soms voorkomen dat de gestelde afhandeltermijn niet wordt gehaald.