Gedragscodes

Het is belangrijk dat consumenten goed worden geïnformeerd over energiezaken. Ook moeten energiebedrijven zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Daarom hebben energiebedrijven afspraken vastgelegd in gedragscodes. ENGIE past deze gedragscodes toe. 

Gedragscode Consument en Energieleverancier

ENGIE hecht veel waarde aan goede en duidelijke communicatie met haar klanten. Daarom past ENGIE de Gedragscode Consument en Energieleverancier toe. 

Gedragscode Consument en Energieleverancier

Gedragscode Slimme Meter 

Energieleveranciers hebben samen afgesproken hoe ze omgaan met gegevens uit op afstand uitleesbare meters. ENGIE heeft zich aangesloten bij deze Gedragscode Slimme Meters.

Gedragscode Slimme Meter
Verklaring naleving Gedragscode Slimme Meter

Kwaliteitscriteria

ENGIE vindt het vanzelfsprekend om duidelijke afspraken met u te maken en deze op tijd en juist na te komen. Om dit te na te kunnen streven heeft ENGIE kwaliteitscriteria geformuleerd.

Kwaliteitscriteria