Zonnepanelen_huis

Je ziet het steeds vaker in de energiewereld: terugleverkosten. Dit zijn kosten die huishoudens met zonnepanelen betalen voor teruggeleverde stroom. Op deze pagina leggen we je uit wat terugleverkosten zijn, waarom deze nodig zijn en hoe het werkt. 

Wat zijn terugleverkosten?

Als je stroom opwekt met zonnepanelen en zelf niet direct gebruikt, lever je dit terug aan het energienet. Terugleverkosten zijn de kosten die je betaalt voor het terugleveren van die stroom. Deze kosten helpen energieleveranciers om de extra kosten voor zonne-energie op te vangen. Ook willen ze huishoudens zo aanmoedigen om opgewekte stroom meer zelf te gebruiken. 
 
Vanaf 28 mei 2024 voert ENGIE terugleverkosten in voor nieuwe klanten en klanten die mogen verlengen.

Image

Waarom geeft zonne-energie extra kosten voor energieleveranciers?

Steeds meer huishoudens wekken zelf stroom op met zonnepanelen. Vooral op zonnige dagen wekken we samen veel stroom op. Deze stroom wordt niet altijd direct gebruikt en daarom teruggeleverd aan het net. Er ontstaat zo een overschot aan stroom. Het kan ook zijn dat er niet genoeg stroom wordt opgewekt, dan is er een tekort. Deze schommelingen in vraag en aanbod van stroom geven extra kosten voor de energieleveranciers. Ze maken kosten voor onbalans (te veel of weinig teruggeleverd aan het net) en profileringskosten (teruglevering is op een ander moment dan voorspeld).  

De extra kosten eerlijker verdelen 

Eerder waren deze extra kosten al verwerkt in het standaard stroomtarief. Iedereen betaalde daar dus aan mee, ook als je geen zonnepanelen had. ENGIE wil dit eerlijker verdelen. Met de terugleverkosten betalen alleen klanten met zonnepanelen extra. Dit is alleen voor nieuwe en klanten die mogen verlengen vanaf 28 mei 2024. Klanten zonder zonnepanelen hebben deze kosten niet en gaan dus minder betalen. 

Hoe hoog zijn de terugleverkosten?  

Je betaalt een vast bedrag voor elke kilowattuur (kWh) stroom die je teruglevert aan het net. We gebruiken geen staffels. Zo weet je altijd precies wat je per kWh moet betalen, hoeveel stroom je ook teruglevert. In je energiecontract of aanbod zie je wat dit bedrag per kWh is. Je kunt dit ook vinden in MijnENGIE en de ENGIE-app. De terugleverkosten verrekenen we op je jaar- of eindafrekening.  

Hoe zit dat met salderen en de terugleververgoeding?  

De salderingsregeling en de terugleververgoeding blijven natuurlijk ook gewoon bestaan. Opgewekte stroom kun je dus nog steeds verrekenen met je verbruik (salderen). Voor de stroom die je na het salderen per jaar nog extra teruglevert krijg je een terugleververgoeding. De hoogte van deze vergoeding vind je ook in je energiecontract of aanbod. Je betaalt dus terugleverkosten voor alle teruggeleverde stroom, maar ontvangt ook een vergoeding voor de extra teruglevering na salderen.  

Je opgewekte stroom slim zelf gebruiken  

Door  opgewekte stroom direct zelf te gebruiken neem je minder stroom af en je levert minder stroom terug. De terugleverkosten zijn zo ook lager, én je belast het energienet minder. Goed voor het klimaat en voor je portemonnee. We geven je een aantal praktische tips voor slim gebruik van jouw opgewekte stroom:  

  • Gebruik de opgewekte stroom zoveel mogelijk overdag als de zon schijnt.

  • Zet apparaten die veel stroom verbruiken, zoals de wasmachine en vaatwasser, overdag aan. 

  • Zet deze apparaten na elkaar aan, anders verbruik je misschien meer stroom dan je opwekt. 

  • Rijd je in een elektrische auto? Laad je auto overdag op.

  • Bekijk of het mogelijk is om je opgewekte stroom op te slaan in een thuisbatterij. 

Veel gestelde vragen - terugleverkosten