Man_hybride_warmtepomp

Rendement en opbrengst van een warmtepomp

Een warmtepomp wekt efficiënt en goedkoop energie op. Het proces kost, naast elektrische energie om de compressor te laten werken, niets. Een warmtepomp onttrekt namelijk warmte aan de buitenlucht, bodem of water en geeft deze af in jouw woning. Het rendement en de opbrengst van een warmtepomp is daardoor een stuk hoger dan het rendement en de opbrengst van een klassiek verwarmingssysteem, zoals een cv-ketel. 

Het verschil tussen het rendement en de opbrengst van een warmtepomp

De termen opbrengst en rendement worden vaak door elkaar gebruikt als we het hebben over wat een warmtepomp oplevert. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen het rendement en de opbrengst van een warmtepomp? Beide beschrijven ze de financiële prestaties van de investering. De opbrengst gaat enkel over de energie (kilowattuur) die een warmtepomp opwekt. Het rendement geeft aan wat de investering financieel gezien oplevert. Bij het berekenen van het rendement wordt er wordt dus ook naar de (investerings)kosten gekeken. Het rendement geeft dus een completer beeld van wat een warmtepomp je oplevert. 

Image

Is jouw woning geschikt voor een warmtepomp?

Een warmtepomp onttrekt warmte aan natuurlijke warmtebronnen, zoals de buitenlucht, de aarde of het grondwater. Deze onttrokken warmte kan vervolgens benut worden om het cv-water of tapwater te verwarmen. Een warmtepomp bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder twee warmtewisselaars, een elektrische pomp, een compressor en een leidingsysteem gevuld met een speciaal middel.

Factoren die van invloed zijn op de opbrengst

Het rendement en dus ook de opbrengst van een warmtepomp zijn afhankelijk van een aantal factoren:
  • Type warmtepomp: hoe efficiënter de warmtepomp, hoe hoger het rendement.
  • Temperatuur van de warmtebron: hoe hoger de temperatuur die de bron levert, hoe minder hard de warmtepomp hoeft te werken.
  • Verwarmingssysteem: het rendement is hoger bij een laag temperatuur verwarming (zoals een vloerverwarming) dan bij een hoog temperatuur verwarming (zoals radiatoren).
  • Buitentemperatuur: hoe hoger de buitentemperatuur, hoe hoger het rendement.
  • Onderhoud: een goed en regelmatig onderhouden warmtepomp heeft minder storingen, werkt veiliger en efficiënter en het rendement is hoger.

Opbrengst van een warmtepomp berekenen

Je kan de opbrengst van een warmtepomp berekenen door de gasbesparing en het extra elektriciteitsverbruik te corrigeren. Gas geeft in verhouding tot een kilowattuur 8,8 keer meer energie. De opbrengst van een warmtepomp (in energie) berekenen je als volgt:

Gasbesparing x 8,8 : COP

Rendement van een warmtepomp berekenen

COP warmtepomp

De meest gebruikte waarde om het rendement van een warmtepomp uit te drukken is de COP (Coefficient of Performance) waarde. Deze waarde geeft het verschil aan tussen de opgewerkte warmte en de gebruikte energie. Hoe hoger de COP waarde, hoe zuiniger de warmtepomp werkt. Je kan de COP waarde van een warmtepomp berekenen deze volgende formule:

Geleverde warmte in kWh : elektriciteitsverbruik in kWh = COP waarde

De gemiddelde COP waarde van een warmtepomp is tussen de 4 en 6. Vermenigvuldig de COP waarde met 100 voor het rendement. Een warmtepomp met een COP waarde van 4 tot 6 heeft dus een rendement van 400% tot 600%. Een stuk hoger dan het rendement van een cv-ketel (gemiddeld 60% tot 100%). Je leest op de pagina rendement warmtepomp meer over het berekenen van het rendement en je besparing ten opzichte van een cv-ketel.

SCOP-waarde

De SCOP-waarde is nauwkeuriger dan de COP waarde. De SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) waarde meet de gemiddelde efficiëntie (COP) van een warmtepomp over een jaar. Dit geeft een realistischer beeld van het rendement omdat alle seizoenen meegenomen worden in de berekening. In een warm land is het rendement van een warmtepomp logischerwijs hoger dan in koud land. Net als dat het rendement in de zomer (onafhankelijk van de locatie) hoger is dan in de winter.

Om de SCOP van een warmtepomp te berekenen wordt er in een bepaalde regio (bijvoorbeeld de regio Utrecht) van alle COP waarden in een heel jaar het gemiddelde genomen. Dit wordt bij meerdere afgiftetemperaturen gedaan in stapjes van 5 graden. Dan weet je van die warmtepomp wat het SCOP is bij het produceren van water van 30, 35, 40, 45 graden, enzovoort. Wil je meer weten over de SCOP van verschillende warmtepompen? Neem dan contact op met onze energie adviseurs voor een passend energieadvies.