Huis met zonnepanelen

Lange tijd was het niet toegestaan om zonnepanelen op een monument te plaatsen. Sinds 2020 is dit, onder bepaalde voorwaarden, wel toegestaan. Bij gewone woningen en gebouwen worden zonnepanelen vrijwel altijd op het dak geplaatst maar voor monumenten is dit niet altijd mogelijk. Het aangezicht mag namelijk niet aangepast worden. Dat heeft te maken met het feit dat een monument vrijwel altijd ook een beschermd dorps- of stadsgezicht is. Daarom worden zonnepanelen voor monumenten meestal op een bijgebouw, op het erf of op een plat dak geplaatst. 

Voorwaarden zonne-panelen op monument

De eerste en belangrijkste voorwaarde voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument is dus dat het aangezicht niet aangepast wordt. Het gaat hierbij om het aangezicht vanaf de openbare weg. De tweede voorwaarde voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument is dat de dakbedekking behouden blijft. Er mag dus geen gebruik worden gemaakt van geïntegreerde zonnepanelen. 
 
Betekent dat dan dat alles toegestaan is zolang de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en de dakbedekking behouden blijft? Nee. Zo werkt het helaas niet. Ook als aan deze voorwaarden voldaan wordt is het nog niet altijd toegestaan om zonnepanelen op een monument te plaatsen. Wij raden je daarom aan om je eerst goed te laten informeren door een adviseur en om een vergunning aan te vragen bij je gemeente.

Adviesgesprek aanvragen

Wat als het niet kan of mag?

Helaas is het dus niet voor alle monumenten toegestaan om zonnepanelen te plaatsen. Dat geldt bijvoorbeeld voor monumenten met een speciale cultuurhistorische waarde of betekenis en monumenten met een speciaal dak. Zoals een dak met een bijzondere vorm, een dak van een bijzonder materiaal of een dak dat onderdeel uitmaakt van een bijzonder historisch dakenlandschap. Maar er zijn genoeg alternatieven. Vaak mag je wel zonnepanelen op een bijgebouw of op het erf plaatsen. En krijg je hier ook geen vergunning voor, dan zijn een warmtepomp of  coöperatieve zonnepanelen nog een optie.

Natuurlijk kan je ook alvast beginnen met kleinere energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van voorzetramen, het plaatsen van tochtstrips en tochtborstels, het dichten van naden en kieren en het ophangen van raambekleding.

Image

Moet ik een vergunning aanvragen?

Of er een vergunning nodig is voor het plaatsen van zonnepanelen op jouw monument, dat is afhankelijk van de gemeente. In de meeste gevallen is het wel noodzakelijk. Je doet er dus verstandig aan om een vergunning aan te vragen voordat je overgaat tot installatie. Je kan ook eerst contact opnemen met je gemeente. Zij kunnen je meer vertellen over welke voorwaarden er gelden voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument. 

De energieadviseurs van ENGIE kunnen je ook helpen om de voorwaarden uit te zoeken en daarnaast kunnen ze je voorzien van een legplan en productspecificaties van het type zonnepaneel. Deze informatie heb je nodig om een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument. Zonder deze informatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen door de gemeente. Houd er rekening mee dat de vergunningsaanvraag ongeveer drie maanden duurt.

Advies inwinnen

Het plaatsen van zonnepanelen is vaak het eerste waar mensen aan denken als ze een woning of gebouw willen verduurzamen. Maar wie zegt dat zonnepanelen geschikt zijn in jouw situatie? Misschien is een andere verduurzamingsmaatregel wel interessanter/rendabeler? En als je al zeker weet dat het een geschikte maatregel is, hoe weet je dan welke voorbereidingen je moet treffen en welke kosten daaraan verbonden zijn? En hoe weet je voor welk type en welk aantal zonnepanelen je moet kiezen? Wij raden je daarom aan om eerst advies in te winnen.

Image

Waarom ENGIE?

Er zijn verschillende partijen waarbij je advies in kan winnen op het gebied van verduurzaming. ENGIE onderscheidt zich met deskundige adviseurs. Zij hebben ervaring met de meest complexe panden en er is geen uitdaging die zij niet aankunnen. Je bent dus in goede handen en wordt van A tot Z ontzorgd. Wij kunnen naast advies namelijk ook zorgen voor de realisatie. We werken daarvoor samen met verschillende partners die ieder hun eigen focusgebied hebben.