Van raamwerk naar gebiedsvisie

Afgelopen periode is een raamwerk opgesteld voor de gebiedsvisie van het terrein van Centrale Harculo. Het raamwerk is ter reactie voorgelegd aan de omgeving tijdens vijf digitale bewonersavonden in oktober.  Tevens vinden er gesprekken met diverse stakeholders plaats. De inbreng uit deze participatie kan worden benut bij het uitwerken van het raamwerk naar de uiteindelijke gebiedsvisie. De gebiedsvisie is een document dat op hoofdlijnen richting geeft aan de gebiedsontwikkeling. Meer detail zal worden aangebracht in het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan (=ontwikkelplan) welke daarna in de procedure volgen.

Bekijk hier het proces gebiedsvisie Harculo

gebiedsvisie harculo