Rol voor de omgeving

Participatie

We willen luisteren naar de ideeën van bewoners/ belangstellenden uit de nabije omgeving om deze ideeën mee te nemen in de herontwikkeling. In 2019 hebben we hiervoor allereerst werksessies georganiseerd en omwonenden en belangstellenden gevraagd mee te denken en te benoemen welke kansen zij zien voor de locatie en welke aandachtspunten. Deze opbrengst heeft belangrijke bijdrage geleverd voor het raamwerk voor de gebiedsvisie.

Ook tijdens het verdere proces: van raamwerk naar gebiedsvisie en bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan wordt de omgeving betrokken.
gebiedsvisie harculo

Werksessies

werksessie harculo

Digitale bewonersbijeen-komsten

digitale bewonersbijeenkomst zwolle