Nieuws

ENGIE terrein Harculo verkocht aan ontwikkelaar Reales

Overdracht van Harculo door ENGIE aan Reales

ENGIE heeft het terrein van haar voormalige Centrale Harculo in Zwolle verkocht aan ontwikkelaar Reales. Op 31 oktober werd het terrein tijdens een officieel moment overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De sloop van de centrale en de door de gemeenteraad van Zwolle in juli 2021 vastgestelde gebiedsvisie ‘IJsselcentrale en omgeving’, zijn de basis voor een nieuw bestemmingsplan voor een nieuwe unieke woonwijk aan de IJssel in Zwolle. Omdat ENGIE geen vastgoed ontwikkelt, is ervoor gekozen het terrein te verkopen aan een ontwikkelaar.

Kleinschalige buurtjes
Reales geeft aan dat de nieuw te ontwikkelen wijk zal bestaan uit kleinschalige buurtjes met een hechte sociale samenhang, waar zowel exclusieve als betaalbare woningen, grondgebonden woningen en appartementen worden ontwikkeld. In totaal gaat het om ongeveer 500 woningen. Vanwege de unieke ligging aan de (uiterwaarden van) de IJssel, zal er bij de ontwikkeling van de wijk veel aandacht uitgaan naar een kwaliteitsverbetering van de aanwezige natuur.

Historische gebouwen
Naast de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk worden er in de bewaard gebleven historische gebouwen nieuwe activiteiten ontwikkeld. Kunstenaar Ronald Westerhuis heeft zijn intrek genomen in de koelwaterhal en BOEi richt op nieuwe activiteiten in het dienstengebouw, het magazijn en de hijshal.

ENGIE blijft komend jaar betrokken en zorgt voor een warme overdracht aan de ontwikkelaar, zodat de lopende contacten met alle betrokkenen goed overgedragen kunnen worden.

Lees hier het persbericht