Image
De Wereld van ENGIE

HyPSTER: een doorbraak voor de waterstofindustrie

Waterstof is een veelbelovende energiedrager die kan bijdragen aan een duurzame en klimaatneutrale samenleving. In Nederland werkt ENGIE met partners OCI en EEW aan de ontwikkeling van de eerste grootschalige, groene waterstofketen in Noord-Nederland: HyNetherlands

Maar hoe sla je waterstof veilig en efficiënt op? Dat is de uitdaging waar het HyPSTER-project zich mee bezighoudt. HyPSTER, dat staat voor Hydrogen Pilot STorage for large Ecosystem Replication, is het eerste demonstratieproject voor de opslag van hernieuwbare waterstof in een zoutgrot. Het project werd officieel ingehuldigd op 15 september 2023 en opent de weg voor de ontwikkeling van een industriële sector voor waterstofopslag.

 

Wat is HyPSTER?

HyPSTER is een samenwerking tussen negen Europese bedrijven, gecoördineerd door Storengy, een dochteronderneming van ENGIE. Het project is gevestigd op de Storengy-opslaglocatie in Etrez, nabij Bourg-en-Bresse, Frankrijk. Daar bevindt zich een zoutgrot die geschikt is voor waterstofopslag. 

HyPSTER sluit aan bij de pioniersgeest van “Zero Emission Valley” (het grootste hernieuwbare waterstofmobiliteitsproject in Frankrijk). HyPSTER voegt een belangrijk stukje toe aan de waterstofpuzzel: opslag. Want zonder opslag is er geen flexibiliteit en geen zekerheid van levering.

Dankzij HyPSTER is ENGIE is nu actief in alle onderdelen van het waterstofproces: van de productie van hernieuwbare waterstof tot de distributie ervan bij mobiliteitsstations, via pijpleidingstransport en ondergrondse opslag.

Wat zijn de doelstellingen van HyPSTER?

Het doel van HyPSTER is om de productie en opslag van hernieuwbare waterstof in een zoutgrot op grote schaal te testen. En om de technische en economische herhaalbaarheid van dit proces op andere locaties in Europa te onderzoeken. 

Hernieuwbare waterstof zal worden geproduceerd uit lokale hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne-energie en waterkracht) en een 1 MW elektrolyser. Uiteindelijk zal de installatie 400 kg waterstof per dag produceren. Tegen 2026 zal de productie en opslag van waterstof geleidelijk toenemen, tot de volledige capaciteit van de zoutgrot wordt benut, bijna 50 ton. Dit staat gelijk aan het dagelijkse verbruik van 2.000 bussen.

Wat zijn de voordelen van HyPSTER?

HyPSTER biedt verschillende voordelen voor de waterstofindustrie in Europa:

• HyPSTER maakt bestaande gasopslag geschikt  voor hernieuwbare gassen (biomethaan, e-methaan, waterstof). 
• Het zorgt voor een lokale en regionale distributie van hernieuwbare waterstof. Etrez wordt zo de grootste Franse locatie voor gasopslag in zoutgrotten.
• Het draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling van vrachtwagens, bussen, bestelwagens, etc.
• Het versterkt de positie van Europa op het gebied van hernieuwbare waterstoftechnologieën.