Nederlandse zonne-energie

De overheid stimuleert huishoudens om steeds meer van het gas af te stappen. Het doel is 
om fossiele brandstoffen te vervangen voor duurzame energie, zoals zonne-energie. In dit artikel lees je meer over zonne-energie en de voordelen ervan.

Zonne-energie: een duurzame energiebron

In Nederland stappen we steeds meer af van fossiele brandstoffen. Dit komt doordat fossiele brandstoffen steeds meer op raken en vervuilend zijn voor het milieu, omdat er bij de verbranding een grote hoeveelheid CO2 vrijkomt. Dit is niet het geval bij duurzame energiebronnen. Energie wordt in dit geval opgewekt uit natuurlijke bronnen die niet op kunnen raken, zoals de zon, wind en water. Bij deze opwekking worden ook geen vervuilende stoffen uitgestoten, waardoor de impact op het milieu beperkt werkt. Veel huishoudens kiezen daarom tegenwoordig om stroom te halen uit zonne-energie.

Zonnepark Flevokust

Wat zijn de voordelen van zonne-energie?

Zonne-energie heeft verschillende voordelen ten opzichte van fossiele bronnen. Om de volgende redenen kan het daarom een goede keuze zijn om als huishouden te profiteren van zonne-energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen op je eigen dak:

  • Zonne-energie is een duurzame energiebron. Zonne-energie is afkomstig van de zon, een hernieuwbare en onuitputtelijke energiebron.
  • Zonne-energie is milieuvriendelijk. Het gebruik van zonne-energie minimaliseert de uitstoot van schadelijke gassen, waardoor het een milieuvriendelijke energieoptie is.
  • Lagere energiekosten op lange termijn. Zonnepanelen stellen individuen in staat om hun eigen energie op te wekken, wat leidt tot aanzienlijke besparingen op de elektriciteitsrekening.
  • Zonne-energie is zelfvoorzienend. Door zelf zonne-energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, voorkom je dat je afhankelijk bent van anderen.

Verschillende soorten zonne-energie

Zonne-energie kan op verschillende manieren omgezet worden in bruikbare stroom bij jou thuis. 

Zonne-energie opwekken met zonnepanelen

Misschien wel de bekendste manier om zonne-energie op te wekken: zonnepanelen
Zonnepanelen bestaan uit materiaal dat elektriciteit genereert wanneer er licht op valt. Dit specifieke materiaal staat bekend als een zonnecel. Hoewel zonnecellen meteen stroom produceren, is deze nog niet direct geschikt voor gebruik. Om de opgewekte gelijkstroom om te zetten in bruikbare wisselstroom, is een omvormer noodzakelijk. De omvormer zorgt er dus voor dat de opgewekte energie bruikbaar is voor elektrische apparaten. Wil je weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen? Doe dan onze online DakScan.

Zonne-energie opwekken met een zonneboiler

Een zonneboiler op het dak vangt zonne-energie op en zet dit om in warmte. De buizen binnenin de zonneboiler worden verwarmd en geven deze warmte af aan het stromende water. Gedurende de zomermaanden kan een zonneboiler vrijwel al het benodigde warm water leveren. In de winter is de opbrengst beperkter omdat er minder zonne-energie beschikbaar is. Om te zorgen dat je ook in de winterperiode niet zonder warm water komt te zitten, wordt warm water dan geleverd door de warmtepomp of hr-ketel.

Meer over de warmtepomp en zonneboiler

Salderen en terugleveren aan het net

Voor eigenaren van zonnepanelen werd het hebben van zonnepanelen extra aantrekkelijk gemaakt door de salderingsregeling. Deze regeling houdt in dat de zonnestroom die je zelf niet gebruikt, je kunt terugleveren aan het net. Dit wordt salderen genoemd. De stroom die je teruglevert kan deels verrekend worden met je energierekening. 

De overheid wil vanaf 1 januari 2025 beginnen met het afbouwen van de salderingsregeling. Elk jaar kun je steeds minder stroom salderen en uiteindelijk stopt de salderingsregeling vanaf 2031. De afbouw ziet er als volgt uit (bron: Rijksoverheid):

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
 100% 64% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Dit betekent niet dat het niet meer aantrekkelijk is om daarna zonnepanelen te hebben. Ook zonder salderingsregeling zijn zonnepanelen een slimme investering waar je veel profijt van zult hebben.

De toekomst van zonne-energie

Ongeveer 1 op de 4 huishoudens heeft tegenwoordig al zonnepanelen. Dat betekent dat er nog genoeg daken vrij zijn om zonnepanelen op te plaatsen. Ook worden andere locaties ingezet om zonnepanelen op te huisvesten, zoals braakliggende terreinen en oude vuilstortplaatsen. Een toename in het aantal zonnepanelen heeft geen effect op het aanbod aan zonne-energie, omdat we hier spreken van een onuitputtende energiebron.

Image

Zonne-energie van ENGIE

Bij ENGIE profiteer je van 100% groene stroom. Deze groene stroom wekken wij op in Nederland, met zonnepanelen verspreid door het hele land. Continu wordt er gebouwd aan nieuwe zonneparken, waardoor het mogelijk blijft voor huishoudens om te profiteren van groene stroom. Stap nu over op groene energie en CO2-gecompenseerd gas en profiteer tijdelijk van € 100 bonus en de vele voordelen van zonne-energie. 

Bereken hier jouw maandbedrag