Energie advies op maat bij jouw bedrijf

Voordelig energie besparen met de SVM subsidie in 2023

Nederland telde in 2022 ruim 1.700.000 mkb-ondernemingen. Als het gaat om energieverbruik, zijn deze ondernemingen onder te verdelen in kleinverbruikers en grootverbruikers. De grootverbruikers hebben een energiebesparingsplicht en zijn hiermee verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervoor kunnen zij subsidies ontvangen. De kleinverbruikers kunnen hier geen gebruik van maken. Om deze reden is er voor deze mkb-ondernemingen de subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) opgezet. Ook in 2023 is deze subsidie weer beschikbaar. Lees hier meer over op deze pagina.

 

Wat is de subsidieregeling verduurzaming MKB?

Heb jij een mkb-onderneming en wil je besparen op je energieverbruik? Dan kan je vanaf 1 april 2023 tot en met 30 september 2023 gebruik maken van deze regeling. Deze subsidie vergoedt een groot deel van de kosten voor het inhuren van een adviseur voor een energieadvies op maat. En daarnaast biedt de SVM ook ondersteuning bij het uitvoeren van één of meerdere van deze maatregelen.

Voor wie geldt SVM?

Een mkb-onderneming kan gebruik maken van deze subsidie als het voldoet aan de volgende eisen:

 • De onderneming heeft maximaal 250 medewerkers
 • De jaaromzet van de onderneming is niet groter dan €50 miljoen
 • De onderneming is in het bezit van één of meerdere bedrijfspanden of huurt een bedrijfspand
 • Het bedrijfspand verbruikt jaarlijks niet meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas
Ondernemer opent een rolluik 540 x 430

Waarvoor ontvang je subsidie?

Met deze regeling kun je een subsidie ontvangen voor een energieadvies op maat door een adviseur. Daarnaast kun je ook gebruikmaken van de subsidie voor de ondersteuning bij verduurzaming van je bedrijfspand.

 

Subsidie voor energieadvies op maat

Wanneer je een energieadvies laat opstellen door een energieadviseur kun je gebruikmaken van de SVM. In dit advies komt naar voren welke energiebesparende maatregelen jij kunt nemen om te besparen op je energieverbruik en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Hierbij kun je denken aan het laten plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van je bedrijfspand of je huidige verlichting vervangen door LED verlichting.

Vraag direct jouw ENGIE Bespaarscan aan

Subsidie voor begeleiding voor het nemen van maatregelen

Naast dat je als onderneming subsidie kunt ontvangen voor het energieadvies, kun je ook een subsidie krijgen voor de begeleiding en ondersteuning bij het nemen van één van de maatregelen uit het energieadvies. Hierbij kun je denken aan hulp bij het opstellen van een financieringsplan, het aanvragen van de subsidie of hulp bij het opvragen en beoordelen van offertes. Een volledige lijst van deze ondersteuningsactiviteiten is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Hoeveel subsidie ontvang je in 2023?

Ook in 2023 is er weer een flink budget vrijgesteld om de verduurzaming binnen de mkb te stimuleren. Het totale SVM budget voor 2023 bedraagt €14,4 miljoen. Het subsidiebedrag dat je kunt ontvangen voor verduurzaming advies ligt tussen de €400 en €750. Het maximale subsidiebedrag voor advies en ondersteuning is €2.500. Voor elk bedrijfspand kun je maximaal één keer subsidie voor advies en ondersteuning aanvragen.

Man belt in werkplaats - 1440 x 720

Voorwaarden subsidieregeling verduurzaming MKB

Er zijn enkele voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de SVM subsidie.

 • Het bedrijfspand staat in Nederland en is in jouw eigendom of je huurt het bedrijfspand
 • Jouw onderneming heeft géén energiebesparingsplicht
 • Het bedrijfspand staat niet op een adres met alleen een woonbestemming
 • De subsidie geldt alleen voor kosten rondom energiebesparend advies
 • Je voert minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies uit of hebt een van deze maatregelen uitgevoerd

Aanvullende voorwaarden in 2023

Om de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning te verbeteren, is de regeling vanaf 1 april 2023 aangescherpt. Dit is er veranderd in 2023:

 • De energieadviseur moet minimaal twee jaar ervaring hebben met het adviseren van ondernemers en dit kunnen aantonen.
 • Je moet een verklaring ondertekenen waarin geïnformeerd wordt over de verschillende voorwaarden.
 • De jaarafrekening van jouw energieleverancier moet worden toegevoegd als bijlage bij jouw aanvraag.
 • Je kunt de subsidie voor het advies en ondersteuning apart aanvragen. Let er wel op dat per aanvraag een maatregel wordt uitgevoerd. 


Bespaar op jouw energieverbruik met de ENGIE Bespaarscan

Energiekosten zijn vaak een grote kostenpost voor een onderneming. Door energiebesparende maatregelen te nemen kun je flink besparen op je energiekosten. Maar waar en hoe kun je besparen op je energieverbruik? Met een energiescan krijg je beter inzicht in je energieverbruik en weet je precies welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Vraag direct jouw ENGIE Bespaarscan aan