Energie advies op maat bij jouw bedrijf

Het kabinet wil in 2030 de CO2-uitstoot met 55% verminderen ten opzichte van 1990 om klimaatverandering tegen te gaan. Vooral grote bedrijven zoals fabrieken, hotelketens en kantoorpanden zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk veel energieverbruik. Om de broeikasgassen te verminderen, heeft de overheid een energiebesparingsverplichting voor bedrijven ingesteld. Op deze pagina zullen we in detail bespreken wat deze energiebesparingsplicht inhoudt, voor wie het van toepassing is en wat voor maatregelen worden genomen.

Wat is de energiebesparingsplicht?

Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken, zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze verplichting houdt in dat zij alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten uitvoeren. De specifieke maatregelen die zij moeten treffen, zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst (EML).

Aanscherping energiebesparingsplicht

Vanaf 1 juli 2023 is de energiebesparingsplicht strenger geworden. Meer bedrijven en instellingen moeten nu specifieke energiebesparende maatregelen nemen. Daarnaast zijn er nieuwe maatregelen toegevoegd. Controleer daarom goed of er voor jou iets is veranderd sinds die datum en of je nu misschien wel onder de energiebesparingsplicht valt.

Om welke energiebesparende maatregelen gaat het?

Het begrip energiebesparende maatregelen is zeer breed. Er zijn genoeg maatregelen die bedrijven kunnen nemen. Om de juiste maatregelen te nemen is het sterk aan te raden om de Erkende Maatregelenlijst (EML) voor jouw bedrijfstak te raadplegen. Deze lijst bestaat uit drie onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Door de EML te raadplegen kun je zien hoe je aan de energiebesparingsplicht voldoet. Voorheen viel het installeren van zonnepanelen niet onder deze verplichting, maar vanaf 1 juli 2023 zijn bedrijven verplicht om zonnepanelen te plaatsen als de terugverdientijd minder dan 5 jaar is.

Uitvoeren van energiebesparende maatregelen

Er zijn een aantal maatregelen die je zelf kunt uitvoeren en er zijn maatregelen die je moet laten uitbesteden. Hoe eerder je begint met het uitvoeren van de maatregelen, hoe meer je bespaart op je energieverbruik en -kosten. Enkele eenvoudige maatregelen die je zelf kunt uitvoeren zijn het vervangen van je huidige lampen door LED Lampen, het gebruikmaken van elektrisch handgereedschap, of het instellen van een klokregeling voor de cv.

Image

Uitbesteden energiebesparende maatregelen

Naast de maatregelen die je zelf kunt uitvoeren zijn er ook een aantal maatregelen die je beter kunt uitbesteden. Heb jij een groot bedrijfspand? En is deze nog niet goed geïsoleerd? Dan gaat er veel warmte verloren, wat zorgt voor een hoger energieverbruik. Om dit tegen te gaan, is het verstandig om je bedrijfspand goed te isoleren. Daarnaast zijn er ook nog andere maatregelen die je kunt treffen, zoals het vervangen van je glas door isolatieglas.

Ontdek onze energiebesparende producten

De Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin zijn verschillende wetten in  één nieuwe wet samengevoegd. Deze wet bevat regels over alles wat er buiten te zien, ruiken of horen is. In deze wet is de energiebesparingsplicht ook opgenomen. Onder zowel het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) als het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) kun je energiebesparingsplicht terugvinden. 

Lees hier meer over De Omgevingswet

Informatieplicht energiebesparing

Wanneer je onder de energiebesparingsplicht valt, dien je ook de informatieplicht te volgen. Dit betekent dat je eens in de 4 jaar via Mijn RVO moet aangeven welke stappen je hebt genomen om energie te besparen. De informatieplicht omvat alle maatregelen die gerelateerd zijn aan gebouwgebonden energiebesparing. 

Lees hier meer over de informatieplicht energiebesparing

Onderzoeksplicht energiebesparing

Als je een maatregel hebt genomen die gericht is op activiteiten, zoals het gebruik van energiezuinige productkoeling, moet je dit melden onder de onderzoeksplicht energiebesparing.

Lees hier meer over de onderzoeksplicht energiebesparing

Voordelig energie besparen met subsidies

Het laten uitvoeren van energiebesparende maatregelen is een flinke investering. Gelukkig zijn er vanuit de overheid regelingen die een financiële ondersteuning bieden.

Energie-investeringsaftrek

Door diverse energiebesparende maatregelen te nemen, kun je ook profiteren van de EIA, ofwel de Energie-investeringsaftrek. Deze regeling biedt financiële voordelen aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Hiermee kun je gemiddeld een voordeel van zo'n 10% behalen. Bovendien profiteer je van de normale afschrijving op je investering en een verlaagde energierekening. Voor het jaar 2024 is er een budget van € 259 miljoen beschikbaar. Controleer of jouw investering op de energielijst van RVO staat vermeld.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met behulp van de ISDE-regeling is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor het implementeren van energiebesparende en duurzame maatregelen. Voor bedrijven is het bijvoorbeeld het installeren van warmtepompen, zonneboilers of kleinschalige windturbines.

 
Lees hier meer over de ISDE

Energie besparen met ENGIE

Het kan soms lastig zijn om te bepalen welke energiebesparende maatregelen het meest effectief zijn voor jouw bedrijf of instelling. Met een BespaarScan bij jou op locatie krijg je als ondernemer meer inzicht in jouw energieverbruik. Zo weet je precies welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Vraag direct jouw ENGIE BespaarScan aan