Netcongestie congestiemanagement ENGIE

Onbalans op het elektriciteitsnet

Onbalans op het elektriciteitsnet. Het komt steeds vaker voor dat de vraag en aanbod van elektriciteit niet goed in balans zijn. We hebben allemaal belang bij een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk, maar we hebben op dit moment te maken met meerdere uitdagingen. In dit artikel vertellen we je graag meer over hoe onbalans ontstaat, de verschillende uitdagingen en hoe we dit zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Wat is onbalans op het elektriciteitsnet?

Onbalans op het elektriciteitsnet houdt in dat vraag en aanbod niet goed op elkaar afgestemd zijn. Dit kan op twee verschillende manieren tot stand komen: door een energietekort of door een energieoverschot.

Op dit moment kan elektriciteit nog niet efficiënt op grote schaal worden opgeslagen. Het moet dus vaak nog opgewekt worden op momenten dat we het nodig hebben. Op momenten dat er veel vraag is, de piekmomenten, kan er een tekort aan stroom ontstaan. Een andere situatie die ook steeds vaker voor komt door de energietransitie is een energieoverschot. Op zonnige dagen en dagen met veel wind kan het voor komen dat er te veel groene stroom wordt opgewekt, waardoor er een overschot ontstaat. Beide situaties hebben vervelende gevolgen voor het elektriciteitsnet.

Wat zijn de gevolgen?

Onbalans op het elektriciteitsnet heeft nadelige gevolgen voor zowel de producent als de verbruiker. Iedereen met een aansluiting op het elektriciteitsnet is daarom ook verantwoordelijk voor het in balans houden van het net. In Nederland zorgt de landelijke netbeheerder TenneT ervoor dat het net in balans blijft.

Op het moment dat er meer vraag is naar stroom dan dat er opgewekt wordt, ontstaat er een energietekort. Dit kan zorgen voor stroomstoringen of dat de stroom helemaal uitvalt. Om dit te voorkomen moet er op het laatste moment nog stroom ingekocht worden. Dit gebeurt op de onbalansmarkt. Deze markt is bedoeld voor het balanceren van het elektriciteitsnet. De prijzen kunnen hier per kwartier variëren en zijn over het algemeen een stuk hoger dan op de reguliere energiemarkten. Deze extra onbalanskosten worden vaak doorberekend aan de energieverbruiker.

Daarnaast kan er ook een onbalans op het elektriciteitsnet ontstaan door een energieoverschot. Dit ontstaat als er meer (groene) stroom wordt opgewekt dan dat er vraag naar is. Dit kan zorgen voor problemen op het elektriciteitsnet. Overbelasting van het elektriciteitsnet kan leiden tot schade aan de bedrading en apparatuur. Er zijn verschillende oplossingen om overbelasting te voorkomen. Dit brengt wel weer kosten met zich mee. Ook deze kosten worden vaak doorberekend aan de eindgebruiker.

Meer onbalans door de energietransitie?

Om onze CO2-uitstoot te verminderen worden fossiele brandstoffen steeds vaker vervangen voor duurzame alternatieven. Zo is het de bedoeling dat we in de toekomst alleen nog maar gebruik maken van duurzame energiebronnen, zoals de zon, wind en aardwarmte, om energie op te wekken. Dit is een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd brengt dit ook verschillende uitdagingen met zich mee. Onverwachte weersveranderingen maken productie en verbruik moeilijk om te voorspellen. Hierdoor zal er sneller onbalans op het elektriciteitsnet ontstaan. Bij fossiele brandstoffen is het eenvoudiger om te sturen op het moment dat er meer of minder stroom nodig is. Onbalans is dan ook één van de grootste uitdagingen van de energietransitie.

Nederlandse windenergie

Hoe kunnen we onbalans tegengaan?

Onbalans op het elektriciteitsnet heeft vervelende gevolgen. Het is dus belangrijk om het net goed in balans te houden. Er zijn verschillende manieren om onbalans zoveel mogelijk te voorkomen. Eén van de manieren om te zorgen voor een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk is door optimaal gebruik te maken van je zelf opgewekte stroom. Dit is beter voor het elektriciteitsnet en daarnaast ook nog eens een stuk voordeliger. Verder kun je het elektriciteitsnet ook ontlasten door je stroomverbruik te verminderen tijdens de piekuren en juist meer te verbruiken tijdens uren dat er veel groene stroom wordt opgewekt.

Verduurzaam ook mee

ENGIE heeft de ambitie om in 2045 helemaal geen CO2 meer uit te stoten en dus volledig duurzaam te zijn. Daarom blijven we de komende jaren investeren in duurzame energiebronnen en oplossingen om onbalans op het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te voorkomen. Met onze energie lever je een grote bijdrage aan het verduurzamen van Nederland en de wereld.
Help je ook mee?


Nederlandse windenergie