Verwarming

De opbouw van de gasprijs

Gasverbruik wordt gerekend in kubieke meters (m³). Bent je benieuwd wat de kosten per m³ gas voor jou zijn? Of wil je weten hoeveel je kunt besparen als je overstapt naar gas van ENGIE? Om dit te berekenen is het belangrijk om te weten dat de gasprijs in Nederland opgebouwd is uit verschillende onderdelen.

Aangezien de gasprijs bestaat uit meerdere onderdelen, kan het lastig zijn om uit te rekenen wat jouw gasverbruik daadwerkelijk kost. Je betaalt naast het gas zelf (leveringskosten) namelijk per kuub ook netbeheerkosten, overheidsheffingen, btw en een kleine heffing om de ontwikkeling van duurzame energie te stimuleren (opslag duurzame energie). De kosten per m³ gas bestaan voor ongeveer een derde deel uit het gas zelf (de kale gasprijs) en voor het andere twee derde deel uit de overige kosten. Leveranciers kunnen je goedkoper gas aanbieden door hun gastarief (kale gasprijs) te verlagen. Op de overige kosten kunnen wij als gasleverancier geen invloed uitoefenen.

Bereken je maanbedrag

Energiebelasting op gas

De gemiddelde gasprijs ligt in 2021 opnieuw hoger dan vorig jaar. De belangrijkste reden hiervoor is dat de energiebelasting is verhoogd. Sinds het begin van 2021 betaal je per kubieke meter aardgas namelijk meer belasting dan in 2020 het geval was. Hoe hoog de energiebelasting is, bepaalt de Rijksoverheid. De energiebelasting wordt jaarlijks aangepast. Volgens de overheidsplannen zal deze extra heffing op gas alleen maar toenemen, om mensen ertoe te bewegen besparende maatregelen te treffen in hun huis. Daar bovenop wordt er ook nog btw toegepast. Dat betekent dat je 21% btw betaalt over het kale gastarief, de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE).

Energieleveranciers mogen de gasprijs van hun modelcontract 2 keer per jaar aanpassen, ook al schommelt de prijs van energie op de wereldmarkt dagelijks. Dus zelfs met een flexibel energiecontract veranderen de gasprijzen slechts twee keer per jaar. Omdat gas vaak de grootste kostenpost is op de energierekening, loont het de moeite om goed te kijken naar de prijzen die de verschillende energieleveranciers rekenen. Kijk daarbij niet alleen naar de kosten per m3 gas, maar let ook op de vaste kosten. Afhankelijk van het gasverbruik kan een contract voor het ene huishouden gunstiger uitpakken dan voor de ander.

Het gemiddelde gasverbruik

In Nederland verbruikt een gemiddeld huishouden ongeveer 1.400 m3 gas per jaar. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de grootte van de woning, het aantal personen en de mate van isolatie. Bekijk ook het gemiddelde gasverbruik bij verschillende woningtypen.

Wat zijn voor jou precies de kosten per m3 gas?

De kosten per m³ gas worden bij het modelcontract 2 keer per jaar vastgesteld door de Nederlandse energieleveranciers. Van dagelijkse prijsschommelingen merk je dan ook niets op je rekening. Nederland bestaat uit 10 gasregio's en in elke regio zijn verschillende netbeheerders actief. Voorheen had elke gasregio een ander gastarief. Bij ENGIE is dat niet meer het geval. We maken we geen onderscheid in waar je woont, iedere klant betaalt hetzelfde gastarief.

Benieuwd naar de kosten per m³ gas? Door je postcode en huisnummer in te vullen en een (geschat) verbruik, kun je direct onze huidige gastarieven bekijken.

Video advies

Groen gas

Groen gas komt tot stand door het maken en opwaarderen van biogas. In biogasinstallaties wordt natuurlijk afval, zoals mest, rioolslib en gft-afval, omgezet in biogas. De samenstelling en kwaliteit van biogas verschillen van aardgas. Daarom wordt het opgewaardeerd tot groen gas, voordat het aan het gasnet toe wordt gevoegd. Hierbij wordt de CO2 aan het gas onttrokken en het gas wordt gezuiverd. Tevens wordt voor de veiligheid de "typische gaslucht" toegevoegd aan dit groene gas. In tegenstelling tot bij aardgas, komt er bij de verbranding van biogas geen extra CO2 in de lucht, en dat is natuurlijk beter voor het klimaat.

Er is op dit moment helaas nog lang niet genoeg biogas beschikbaar om alle huishoudens in Nederland ervan te voorzien. Als je kiest voor groen gas, krijg je daarom een mix van aardgas en biogas.

Bij ENGIE ontvang je standaard CO2-gecompenseerd gas. In dat geval compenseren we de CO2-uitstoot van jouw gasverbruik door bij te dragen aan het opzetten van klimaatvriendelijke projecten.

Voordelig gas van ENGIE

De prijs van een kuub gas kan stijgen, maar ook dalen. Bij ENGIE profiteer je altijd van voordelige kosten per m³ gas. Vind je de zekerheid van een vaste prijs per m3 prettig? Je kunt bij ons kiezen voor een looptijd van 3 jaar of van 1 jaar. Daarmee kun je een voordelig gastarief voor meerdere jaren vastzetten. Dan wordt de kale gasprijs niet aangepast tijdens de looptijd van het contract. Daarnaast bieden wij je verschillende tips en hulp om te besparen op gas.