Image

Alles wat je moet weten over fossiele brandstoffen

Voor het opwekken van energie zijn er grondstoffen nodig. Op dit moment wordt veel energie in Nederland nog opgewekt met fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen. Bij de verbranding van deze grondstoffen komen er CO2 en andere schadelijke stoffen vrij. Dit is schadelijk voor het milieu. Wat zijn fossiele brandstoffen nu precies? Wat voor impact hebben deze op het milieu? En waarom is een transitie naar groene energie zo belangrijk? Je leest het in dit artikel.

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Wat zijn fossiele brandstoffen nou precies? Deze vraag kun je beantwoorden als je kijkt naar de betekenis van het woord ‘fossiel’. Dit woord verwijst naar het feit dat het om heel oud materiaal gaat. Deze brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit resten van dieren of planten. Deze materialen waren toen niet schadelijk voor het milieu, omdat het onder lagen aarde terechtkwam. Het vormde zo geen onderdeel van de koolstofcyclus. Aangezien we deze materialen nu gebruiken als brandstof, komt de koolstofdioxide (CO2) vrij in de atmosfeer. Dit heeft nadelige gevolgen voor het milieu.

Alternatieven voor fossiele brandstoffen

Naast dat fossiele brandstoffen slecht zijn voor het milieu en zorgen voor vervuiling, raken deze grondstoffen ook een keer uitgeput. Het is dus hoog tijd om over te stappen op duurzame energiebronnen als de zon, wind en aardwarmte. Ook wel bekend als hernieuwbare energiebronnen. Deze bronnen raken nooit op en stoten geen CO2 uit. Daarom is het gebruik van deze energiebronnen een stuk duurzamer. In Nederland zijn er al veel huishoudens die bijdragen aan de energietransitie door zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen, hun woning te verwarmen met een warmtepomp of door te kiezen voor groene energie van een leverancier.

100% groene stroom van ENGIE

Het zal nog wel even duren voordat fossiele brandstoffen helemaal niet meer gebruikt worden om energie op te wekken. Bij ENGIE hebben wij de ambitie om in 2045 geen CO2 meer uit te stoten. Verduurzaam jij met ons mee? Stap dan nu over op de voordelige groene stroom van ENGIE.

Nederlandse windenergie

Voorbeelden van fossiele brandstoffen

We zijn er steeds meer bewust van dat fossiele brandstoffen schadelijk voor het milieu zijn. Toch zijn we nog wel afhankelijk van deze brandstoffen. Voorbeelden van fossiele brandstoffen die nog veel gebruikt worden, zijn onder meer aardgas, aardolie en steenkool. Ze maken op allerlei manieren deel uit van ons bestaan.

Aardgas

Eén van de meest gebruikte fossiele brandstof in Nederland is aardgas. Deze brandstof wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het opwekken van elektriciteit, het verwarmen van woningen en gebouwen en als grondstof voor de petrochemische industrie. Bij de verbranding van aardgas komt er CO2 vrij, wat schadelijk is voor het milieu. Ten opzichte van aardolie en kolen komt er bij aardgas het minste koolstofdioxide vrij bij de verbranding.

Aardolie

Een ander veel gebruikte fossiele brandstof is aardolie. Deze grondstof wordt voornamelijk gebruikt voor de industrie en voor vervoer. Zo kan het gebruikt worden als een brandstof voor voertuigen of als grondstof voor de productie van kunststoffen. Bij de verbranding van deze stoffen komen er CO2 en andere schadelijke stoffen vrij. Een groot nadeel van aardolie is dat we heel erg afhankelijk zijn van olieproducerende landen.

Steenkool

Steenkool wordt met name gebruikt in elektriciteitscentrales. In deze centrales wordt steenkool verbrand. Deze warmte wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Ook bij de verbranding van steenkool komen CO2 en andere schadelijke stoffen vrij. Steenkool is één van de goedkoopste fossiele brandstoffen. Daarnaast is er wereldwijd nog een grote voorraad aan steenkool. De voorraad van aardgas en aardolie is daarentegen een stuk minder.