Woonwijk

Steeds meer huishoudens laten zonnepanelen op hun dak plaatsen. Dat is een goede ontwikkeling. Het zelf opwekken van groene stroom en de toenemende elektrificatie binnen huishoudens zorgt ervoor dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggedrongen. Deze positieve ontwikkeling zorgt wel weer voor nieuwe uitdagingen, zoals de overbelasting van het elektriciteitsnet. Door de opgewekte stroom op te slaan, in plaats van terug te leveren aan het net, kan piekbelasting worden voorkomen. Een oplossing voor het opslaan van grote hoeveelheden energie is de buurtbatterij. 

Image

Wat is een buurtbatterij?

Een buurtbatterij is een batterij die zelf opgewekte stroom van meerdere huishoudens kan opslaan. Deze batterij wordt vaak op een centraal punt in de buurt geplaatst. Alle huishoudens in de buurt worden rechtstreeks gekoppeld aan de batterij. De opgewekte stroom die normaal wordt teruggeleverd aan het net, wordt opgeslagen in de buurtbatterij. Deze stroom kan op een later moment weer gebruikt worden, bijvoorbeeld in de avond of op dagen met minder zonlicht. 

Buurtbatterij en thuisbatterij: wat zijn de verschillen? 

De buurtbatterij en de thuisbatterij hebben dezelfde functie, namelijk het opslaan van zelf opgewekte stroom. Beide apparaten slaan stroom op wanneer er meer wordt opgewekt dan dat er verbruikt wordt. Toch zijn deze apparaten niet helemaal hetzelfde. Wij hebben de verschillen tussen deze batterijen hieronder toegelicht. 

Het doel en de schaal

Een thuisbatterij is ontworpen voor individueel huishoudelijk gebruik, zodat een enkel huishouden energie kan opslaan die wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen. Deze energie kan later worden gebruikt wanneer er geen energieopwekking plaatsvindt. Een buurtbatterij is een grootschalige oplossing voor het opslaan van energie. Deze batterij is ontworpen om energie op te slaan en te distribueren binnen een buurt. Dit maakt het mogelijk voor meerdere huishoudens of gebouwen om gezamenlijk energie op te slaan en te gebruiken.

Capaciteit

Thuisbatterijen hebben over het algemeen een kleinere capaciteit, meestal variërend van enkele kilowatturen (kWh) tot tientallen kWh, afhankelijk van het model en de grootte van het huishouden. Buurtbatterijen hebben een veel grotere capaciteit. Dit kan variëren van honderden kWh tot enkele megawatturen (MWh). 

Beheer en eigendom

Een thuisbatterij is meestal eigendom van het huishouden zelf. Het beheer ligt dan ook vaak bij het huishouden. De installatie en het onderhoud zijn in handen van de eigenaar. Een buurtbatterij wordt meestal beheerd door een energiebedrijf, een energiecoöperatie of een andere soortgelijke organisatie. Het eigendom en beheer worden vaak gedeeld of overgelaten aan een gespecialiseerde partij. 

Wat een buurtbatterij jouw buurt biedt

Het laten plaatsen van een buurtbatterij heeft verschillende voordelen. Wij hebben de belangrijkste hieronder toegelicht:

  • Efficiëntie in energiebeheer: een buurtbatterij kan helpen bij het beheren van energieopwekking en -consumptie op grote schaal. Door energieoverschotten uit bijvoorbeeld zonne- of windenergie op te slaan, kan de batterij energie opvangen wanneer er een overschot is en deze vrijgeven wanneer er een tekort is.
  • Kostenbesparing: de kosten voor een buurtbatterij kunnen verdeeld worden onder meerdere huishoudens. Hierdoor hoeft niet elk huishouden zelf een thuisbatterij aan te schaffen en te onderhouden. 
  • Stabieler elektriciteitsnet: een buurtbatterij kan dienen als buffer voor het elektriciteitsnet. pieken en dalen in de vraag kunnen worden opgevangen, wat zorgt voor een stabieler elektriciteitsnet. 
  • Duurzaamheid: met deze batterij kan er optimaal gebruikgemaakt worden van de opgewekte stroom en worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Wat zijn de uitdagingen op dit moment?

Het inzetten van buurtbatterijen biedt veel mogelijkheden om te verduurzamen en het elektriciteitsnet te ontlasten. Maar daarnaast brengen deze batterijen ook uitdagingen met zich mee. Eén van de uitdagingen is de financiering van een buurtbatterij. De kosten voor deze batterij kunnen oplopen tot miljoenen euro’s, afhankelijk van het opslagvermogen van de batterij. Dit vergt een grote investering. Er moeten dus manieren gevonden worden om deze kosten te dekken, zoals investeerders, subsidies of andere financieringsmodellen. Het kan een hele uitdaging zijn om investeerders te vinden, aangezien de kosten voor het verzwaren van het elektriciteitsnet op dit moment nog voordeliger zijn dan het opslaan van energie. 

Een andere uitdaging is de opslagcapaciteit van de buurtbatterij. De capaciteit van deze batterij moet voldoende zijn om aan de energiebehoefte van de gehele buurt te voldoen. Het vinden van de juiste schaal en capaciteit voor de specifieke behoeften van de buurt kan een uitdaging vormen. Elk huishouden heeft een andere energiebehoefte. Een huishouden met een warmtepomp en een elektrische auto zal bijvoorbeeld meer energie verbruiken dan iemand met een cv-ketel en een brandstofauto. 

Verder moet er ook worden nagedacht over het beheer en onderhoud van de buurtbatterij. Het beheer van een buurtbatterij vereist technische expertise en organisatie. Er zou dus iemand moeten worden aangewezen om het onderhoud, het monitoren en het laten plaatsen van de batterij te coördineren. Dit geldt ook voor het oplossen van problemen. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de technologische vooruitgang. De technologie van batterijen ontwikkelt zich snel. Er kan onzekerheid zijn over wanneer te investeren in een buurtbatterij en of er betere technologie op komst is die de investering waardevoller zou maken.

 

Buurtbatterij: wel of niet voordelig?

Het inzetten van buurtbatterijen is een goede oplossing om optimaal gebruik te maken van zonne- en windenergie, te zorgen voor een stabieler elektriciteitsnet en zo ook minder afhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Aangezien er op dit moment nog meerdere obstakels zijn bij het plaatsen en onderhouden van deze batterijen, is het handig om te kijken naar alternatieven, zoals de thuisbatterij.