NorthStar-impression

Aan de rand van Emmen, op het voormalige terrein van de gasontzwavelaar van NAM, ontwikkelen Shell, EBN en ENGIE een duurzame energie hub. Het gaat om zonne-energie (Shell), een kleine elektrolyser (Shell) en een groen gas-installatie (Shell, EBN en ENGIE). ENGIE is lead developer op dit grote project.

De groen gas-installatie met de naam North Star zal naar verwachting zo’n 39 miljoen m3 groen gas per jaar kunnen produceren. Een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 1200 m3 gas per dag, dus met deze hoeveelheid kunnen bijna 33.000 huishoudens van gas worden voorzien.

Feedstock

Het groene gas in Emmen wordt gemaakt van mest en andere biologische reststromen (zoals bietenpuntjes, maisstro, cacaodoppen, glycerine, restanten uit de melkindustrie, supermarktresten). Deze co-vergisters worden gevoed met maar liefst 650.000 ton biologische reststromen per jaar. Reststromen waar we energie uit kunnen halen en het restproduct, digestaat, kan gebruikt worden in de landbouw. 

Feedstock vergister

De ontwikkeling, die in 2020 startte, verloopt gestaag. Na de m.e.r.-procedure bevindt het project zich nu in de vergunningenfase (omgevingsvergunning). Naar verwachting start de bouw medio 2025 en kan het eerste groene gas in 2027 in het aardgasnet ingevoed worden.

De ontwikkeling van North Star is uniek te noemen. Er wordt in alle fases van het proces intensief samengewerkt met de provincie, gemeente, omgevingsdiensten, belangengroepen en vooral ook de bewoners rondom de installatie.

Lees meer over de  duurzame energie hub waar North Star onderdeel van is.