Klantenservice-adviseurs ENGIE

Saldering afrekening

Verrekening overheidsheffingen

Door zelf energie op te wekken met zonnepanelen, profiteer je optimaal van de zon. Dankzij de salderingsregeling is zelf energie opwekken extra aantrekkelijk. Je hoeft namelijk alleen overheidsheffingen te betalen over jouw netto-verbruik. We verrekenen dit ieder jaar op jouw afrekening. Hoe we dat doen en wat je ziet op jouw afrekening? Dat leggen we op deze pagina uit.

De salderingsregeling in het kort 

Als jij zonnepanelen hebt, komt het regelmatig voor dat je meer energie opwekt dan je zelf nodig hebt. Die extra stroom lever je terug aan het net. Zo kunnen anderen er gebruik van maken. Ieder jaar ontvang je van ons een afrekening. Daarop verrekenen we de stroom die je hebt afgenomen met de stroom die hebt teruggeleverd. Je ontvangt voor de stroom die je teruglevert hetzelfde tarief als dat je op dat moment betaalt. Heb je meer verbruikt dan dat je hebt teruggeleverd, dan blijft er per saldo dus verbruik over. Alleen over dit verbruik hoef je overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie) te betalen.

Wat zie je op jouw afrekening? 

Op jouw afrekening zie je twee overzichten. Boven het eerste staat ‘Overheidsheffingen elektriciteit’. In dit overzicht zie je per periode jouw netto-verbruik vermenigvuldigd met de overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie) per kWh. Ook zie je hier de ‘vermindering energiebelasting’.

Boven het tweede overzicht staat ‘Verrekening i.v.m. salderingsregeling’. In dit overzicht verrekenen we de overheidsheffingen als je in een bepaalde periode meer energie hebt opgewekt, dan je van ons geleverd hebt gekregen. Zo voorkomen we dat je te veel aan overheidsheffingen betaalt en zorgen we dat jij optimaal profiteert van de salderingsregeling. 

Heb je nog vragen? 

Neem dan gerust op met een van onze collega’s van de Klantenservice. Zakelijke klanten kunnen contact opnemen met de Ondernemersdesk.