Zakelijke energie voor de horeca

Met de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) neemt de overheid een deel van de gestegen energiekosten van het energie-intensieve mkb over. De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming tot eind 2023 en biedt gerichte steun aan het mkb. De regeling is erop gericht om bedrijven blijvend te stimuleren om te verduurzamen.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en wordt definitief opengesteld bij akkoord van de Europese Commissie.

Op deze pagina vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over deze energiemaatregel. Meer informatie en details vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Laatste update: 6 maart 2023

Onderwerpen op deze pagina

Over deze regeling