Image

De overheid heeft in 2022 en 2023 meerdere maatregelen ingezet om de energierekening voor mensen zoveel mogelijk betaalbaar te houden. Op Prinsjesdag 2023 heeft de overheid bekend gemaakt welke maatregelen er in 2024 gelden. Je leest er meer over op deze pagina.

Laatste update: 22 januari 2024

Tijdelijk Noodfonds Energie weer geopend

Het Noodfonds Energie geeft steun aan huishoudens voor een deel van de energierekening voor een periode van zes maanden. Per 22 januari 2024 is dit fonds weer open voor aanvragen. De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds: 

  • Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.  
  • Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen.  
  • Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8 tot 10 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.  
  • Een huishouden kan een bijdrage vragen voor maximaal de daaropvolgende 6 maanden.
Meer over het Noodfonds Energie

In 2024 geen prijsplafond

Van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geldt er een prijsplafond op de energietarieven. Je betaalt nu een maximum prijs voor gas en stroom. In de loop van 2023 zijn de energietarieven flink gedaald en je kunt nu ook weer een vast energiecontract afsluiten met tarieven onder het prijsplafond. Dat biedt zekerheid voor bijvoorbeeld komende winter. Het prijsplafond is daarom niet meer nodig. Dat betekent dat je vanaf 1 januari 2024 weer de tarieven betaalt die zijn afgesproken in je energiecontract.

Image

 

Energiebelasting en heffingen in 2024

Om Nederlanders te stimuleren om minder gas te verbruiken, verandert de overheid in 2024 de energiebelasting op gas en stroom. Voor gas gaat de energiebelasting flink omhoog, voor stroom gaat de energiebelasting iets omlaag.

Heffingskorting iets omhoog

De heffingskorting (ook wel 'vermindering energiebelasting') gaat in 2024 iets omhoog met € 23,40 (exclusief btw). Dat is gunstig, want hierdoor krijg je op je energierekening iets meer geld terug dan in 2023.

Netbeheerkosten omhoog

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: het elektriciteitsnet kraakt in zijn voegen. Doordat we met elkaar steeds meer stroom verbruiken en ook steeds meer zelf opwekken, is het elektriciteitsnet overvol. Zo vol zelfs dat netbeheerders op sommige momenten windparken of zonnepanelen op daken tijdelijk uitzetten.

Om de komende jaren het elektriciteitsnet te versterken en uit te breiden, is extra geld nodig. Daarom gaan de netbeheerkosten de komende jaren omhoog. De verwachting is dat je in 2024 ongeveer € 8,- per maand meer gaat betalen.

Meer over de energiebelasting
Image

Energietoeslag via gemeente verdwijnt

In 2023 konden huishoudens met lage inkomens rekenen op eenmalige energietoeslag van € 1.300,- . Je ontvangt deze tegemoetkoming via je gemeente (of hebt dit al ontvangen). In 2024 komt de energietoeslag niet terug. Als je voor 2023 nog recht hebt op de energietoeslag, dan ontvang je dit nog dit jaar via je gemeente.

Studenten die in 2023 recht hebben op een tegemoetkoming in de energiekosten, krijgen dit uiterlijk begin 2024 uitbetaald. Deze eenmalige uitkering van € 400,- ontvangen zij via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als je in aanmerking komt voor deze energietoeslag, krijg je dit automatisch uitbetaald. Hiervoor hoef je dus zelf niets te doen. Op de website van de Rijksoverheid lees je alles over de energietoeslag van 2023.

Tegemoetkoming Energiekosten voor mkb stopt

Om bedrijven met hoge energiekosten te compenseren, heeft de overheid in 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) ingesteld. Deze regeling biedt gerichte steun aan het mkb. Bedrijven komen in aanmerking voor de TEK-regeling als de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

De TEK-regeling voor 2023 kon je tot uiterlijk 2 oktober 2023 aanvragen via de website van de RVO. In 2024 komt deze regeling niet terug.

Image