Klantenservice

Correctie salderingsregeling

Verrekening overheidsheffingen

Door zelf energie op te wekken met zonnepanelen, profiteer je optimaal van de zon! Dankzij de salderingsregeling is zelf energie opwekken extra aantrekkelijk. Helaas hebben wij bij de uitvoering van deze regeling op jouw afrekening(en) een fout gemaakt. Natuurlijk zetten we dit snel recht, maar we vinden het ook belangrijk om open en eerlijk te zijn over wat er is gebeurd. Daarom vertellen we op deze pagina meer.  

De salderingsregeling in het kort 


Als jij zonnepanelen hebt, komt het regelmatig voor dat je meer energie opwekt dan je zelf nodig hebt. Die extra stroom lever je terug aan het net. Zo kunnen anderen er gebruik van maken. Ieder jaar ontvang je van ons een afrekening. Daarop verrekenen we de door jou betaalde termijnbedragen met de aan jou geleverde stroom én de stroom die je teruggeleverd hebt. Omdat je gebruikmaakt van de salderingsregeling, verminderen we de geleverde stroom met de stroom die je teruggeleverd hebt. Wat overblijft is jouw netto-verbruik. Alleen over dit verbruik hoef je overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie) te betalen.

Lees meer over salderen

Wat is er gebeurd? 

Helaas hebben wij ontdekt dat bij bovenstaande verrekening bij sommige klanten iets niet goed is gegaan. In plaats van te kijken naar de totale geleverde en teruggeleverde stroom in de periode van de factuur (meestal een jaar), is dat per kortere periode (bijv. een of meerdere maanden) gedaan. Het kan echter zijn dat je in een bepaalde periode meer hebt teruggeleverd dan je geleverd heeft gekregen, maar in een andere periode juist meer geleverd heeft gekregen dan je hebt teruggeleverd. Dit hebben wij niet met elkaar verrekend, terwijl we dat wel hadden moeten doen. Het gevolg: wij hebben jou te veel aan overheidsheffingen in rekening gebracht en afgedragen aan de Belastingdienst. 

Correctie overheidsheffingen

Uiteraard vinden wij het erg vervelend dat we een fout hebben gemaakt. Daarom hebben wij het netto-verbruik in de verschillende kortere periodes alsnog met elkaar verrekend. Het te veel betaalde bedrag aan overheidsheffingen ontvang je natuurlijk van ons terug. Dat doen wij met de factuur die je ontvangen hebt. Het door jou te ontvangen bedrag wordt binnen drie weken bijgeschreven op jouw rekening.

Ontvang je jouw correctiefactuur meer dan 14 dagen na de originele factuur? Dan is het bedrag dat je ontvangt vermeerderd met de wettelijke rente

Heb je nog vragen? 

Neem gerust contact op met een van onze collega’s van de klantenservice. Ben je een zakelijke klant? Dan staat onze Ondernemersdesk voor je klaar.